GWNEUD CAIS I ASTUDIO RHAGLEN ÔL-RADDEDIG YM MHRIFYSGOL ABERTAWE?

P'un a ydych yn paratoi i wneud cais ar gyfer astudio ôl-raddedig, eisoes wedi gwneud cais am gwrs ôl-raddedig, wedi cael eich cynnig ar gyfer gradd ôl-raddedig neu eisoes wedi derbyn eich cynnig ar gyfer astudio ôl-raddedig, rydym yma i'ch helpu.

Os na allwch gael hyd i bopeth sydd ei angen arnoch yma, anfonwch e-bost i'r tîm derbyniadau. Dysgwch beth all byw yn Abertawe ei olygu i chi.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n cymuned ôl-raddedig!

Proses gwneud cais am gwrs ôl-raddedig a addysgir

Myfyrwraig yn eistedd wrth gyfrifiadur

Proses gwneud cais ar gyfer rhaglen ymchwil ôl-raddedig

Myfyriwr yn gwisgo clustffonau ac yn gweithio ar gluniadur

Ar ôl i chi wneud cais am gwrs ôl-raddedig a addysgir

Dau fyfyriwr yn eistedd y tu allan wrth fwrdd bistro gyda laptop a ffonau ac yn cael sgwrs

Sut i dderbyn eich cynnig ar gyfer astudio ôl-raddedig a addysgir

Pedwar myfyriwr yn cerdded ar hyd rhodfa ym Mhrifysgol Abertawe

Gofynion mynediad ar gyfer astudio ôl-raddedig a addysgir ym Mhrifysgol Abertawe

Pedair merch ar y traeth yn tynnu hun-lun

Paratoi ar gyfer astudio ôl-raddedig - cyllid a llety

Dau fyfyriwr yn edrych ar rywbeth ar ffôn symudol

Gofynion iaith Saesneg

Pedwar myfyriwr rhyngwladol mewn grwp