Diolch am ymweld â gwe-dudalennau busnes Prifysgol Abertawe. Am fwy o wybodaeth ac i drafod sut gallwn weithio gyda’ch sefydliad, cwblhewch y ffurflen ymholiad isod neu ffoniwch ni ar 01792 606060. Ar gyfer ymholiadau am digwyddiadau a chynadledda e-bostiwch events@swansea.ac.uk

Diogelu Data

Cedwir eich gwybodaeth gan y Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi ym Mhrifysgol Abertawe yn unol â’n Polisi Preifatrwydd Data. Cedwir eich gwybodaeth i’n galluogi i gyfathrebu â chi, ateb eich ymholiadau a darparu arweiniad a gwasanaethau.


Bydd eich ymholiad yn cael ei brosesu o fewn 48 awr.