Coronafeirws: y diweddaraf

Dilynwch y diweddaraf am y datblygiadau busnes, y digwyddiadau a'r cyfleoedd diweddaraf gyda'n cylchlythyr bob tri mis. I ymuno â'n rhestr bostio, llenwch y ffurflen isod.

Byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth i'ch hysbysu am ein gwasanaethau a'n digwyddiadau ac am unrhyw ddatblygiadau a allai fod yn berthnasol i chi neu'ch sefydliad yn ein barn ni. Os byddwch yn penderfynu ar unrhyw adeg nad ydych yn dymuno derbyn negeseuon e-bost gennym mwyach, dad-danysgrifwch yma neu cliciwch ar y ddolen ddad-danysgrifio ar waelod unrhyw e-bost rydych chi'n ei dderbyn gennym.

Eich Manylion


Caiff eich gwybodaeth ei chadw gan y tîm Marchnata Busnes yn Adran Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol Prifysgol Abertawe, yn unol â'n Polisi Preifatrwydd Data.. Drwy glicio isod, rydych chi'n cytuno y gallwn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.