mae prifysgol abertawe yn y deg uchaf o Brifysgolion y DU
Top 30, cym, times and sunday times, canllaw prifysgolion da 2019
UK Top 5 student satisfaction
10 uchaf yn y du, DLHE
Times and Sunday Times, Canllaw Prifysgolion Da, 2019

Bodlonrwydd Myfyrwyr

Tri myfyriwr y tu allan i Abaty Prifysgol Abertawe

Ansawdd Dysgu

Darlithydd yn sgwrsio gyda myfyriwr
  • Gwobr aur, yr uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF)
  • 5 seren am ansawdd addysgu o system graddio prifysgolion byd-eang OS Stars
Times Higher Education Award - Shortlisted University of the Year

*Yn seiliedig ar restr o brifysgolion y DU a gynhwysir yn The Times Good University Guide 2018.