Safle a pherfformiad gorau mewn cynghreiriau domestig

Mae tablau cynghrair domestig yn mesur perfformiad prifysgolion ar draws dangosyddion amrywiol megis bodlonrwydd myfyrwyr, canlyniadau graddedigion, ansawdd ymchwil a gwariant prifysgolion. Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd ei safle uchaf erioed yn nhabl cynghrair y DU, gan godi 6 safle i safle 30 yn The Guardian University Guide 2019.

TablSafleNifer y Sefydliadau yn y TablSafle 3 blynedd yn ôl
The Times Good University Guide 2019 30 132 44
The Guardian University Guide 2020 31 121 45
The Complete University Guide 2020 35 131 44

Metrigau Perfformiad Gorau

MetrigSafle Uchaf y Sefydliad o ran PerfformiadTabl/Ffynhonnell
NSS - Bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr 10 Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019*
Rhagolygon Myfyrwyr 10 Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2018**
Boddhad Myfyrwyr/NSS Cyffredinol 4 The Guardian University Guide 2020
Ansawdd Ymchwil 24 The Complete University Guide 2020
REF - GPA 26 Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
Profiad Myfyrwyr 21 The Times Good University Guide
Gwariant ar Gyfleusterau 39 The Times Good University Guide

*Safle cydradd-degfed yn y rhestr o prifysgolion y DU sydd wedi’u cynnwys yn The Times Good University Guide 2019.
**Canlyniadau Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2018. O gymharu â phrifysgolion sy’n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau gradd, Prifysgol Abertawe yw’r 10fed yn y DU, yn seiliedig ar sefydliadau yn The Times Good University Guide 2018.

Cynghreiriau Rhyngwladol

Mae tablau cynghrair rhyngwladol yn mesur perfformiad prifysgolion ar draws metrigau amrywiol megis enw da’r sefydliad, cyfeiriadau a phroffil rhyngwladol. Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd ei safle uchaf erioed yn nhabl cynghrair The Times Higher Education World University Rankings. Erbyn hyn mae’r Brifysgol yn un o 300 o sefydliadau elît uchaf y byd.

TablSafleNifer y Sefydliadau yn y Tabl
THE World University Rankings 2019 251 - 300 1,103
QS World University Rankings 2019 435 959

Metrigau Perfformiad Gorau

MetrigSafle Uchaf y Sefydliad o ran PerfformiadTabl
Cyfeiriadau 105 THE World Rankings University 2019
Rhagolygon Rhyngwladol 139 THE Wolrd Rankings University 2019
Myfyrwyr Rhyngwladol 216 QS World Rankings University 2019
Cyfadran Ryngwladol 225 QS World Rankings University 2019

Trosolwg Pwnc

Yn ogystal â’i pherfformiad cryf ar lefel y Brifysgol gyfan, mae Abertawe wedi cipio safle da ar gyfer nifer o bynciau ar draws y tablau cynghrair domestig a rhyngwladol.

The Times Good University Guide

Mae Prifysgol Abertawe wedi bachu safle ar gyfer 35 o’r 68 pwnc sydd wedi’u cyhoeddi yng nghanllaw 2019. Mae gan y Brifysgol naw pwnc yn y 10 uchaf, ac mae 12 arall yn yr 20 uchaf. Eleni gwellodd 18 o bynciau ar eu safle blaenorol, gyda 27 yn hanner uchaf eu tablau pwnc. 

The Guardian University Guide

Mae 31 o bynciau Prifysgol Abertawe yn ymddangos yn The Guardian University Guide 2012. Mae wyth pwnc yn y 10 uchaf a chwech arall yn yr 20 uchaf.

The Complete University Guide

Mae 40 o bynciau Prifysgol Abertawe  wedi ennill safle yn The Complete University Guide 2020. Mae dros 2/3 o’r rhain yn hanner uchaf eu tablau, gyda saith pwnc yn y 10 uchaf a naw arall yn yr 20 uchaf.

QS World University Rankings

Mae saith o bynciau Prifysgol Abertawe yn ymddangos yn 550 uchaf cynghrair QS World University rankings 2019. Mae pedwar pwnc hefyd wedi cyrraedd y safleoedd canlynol:

Peirianneg a Thechnoleg: 401-450

Y Celfyddydau a’r Dyniaethau: 451-500

Y Gwyddorau Naturiol: 451-500

Gwyddorau Bywyd a Meddygaeth: 451-500

THE World University Rankings

Mae gan Brifysgol Abertawe wyth pwnc yn THE World University Rankings 2019:

Clinigol, Cyn-Gliginol ac Iechyd: 176-200

Peirianneg a Thechnoleg: 201-250

Gwyddor Cyfrifidaurol: 201-250

Gwyddorau Corfforol: 251-300

Y Gwyddorau Cymdeithasol: 301-400

Y Celfyddydau a’r Dyniaethau: 301-400

Seicoleg: 301-400

Busnes ac Economeg: 301-400

Academic Ranking of World Universities

Mae 17 o bynciau Prifysgol Abertawe yn ymddangos yng nghynghrair Academic Ranking of World Universities – Global Ranking of Academic Subjects 2019. Mae’n ymddangos yn y 200 uchaf mewn saith pwnc:

Iechyd y Cyhoedd: 51-75

Daearyddiaeth: 76-100

Nyrsio: 101-150

Ecoleg: 151-200

Cefnforeg: 151-200

Adnoddau Dŵr: 151-200

Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth: 151-200