Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Safle a pherfformiad gorau mewn cynghreiriau domestig

Mae tablau cynghrair domestig yn mesur perfformiad prifysgolion ar draws dangosyddion amrywiol megis bodlonrwydd myfyrwyr, canlyniadau graddedigion, ansawdd ymchwil a gwariant prifysgolion. 

TablSafleNifer y Sefydliadau yn y TablSafle 3 blynedd yn ôl
The Times Good University Guide 2020 31 131 36
The Guardian University Guide 2021 24 121 45
The Complete University Guide 2021 32 131 44

Metrigau Perfformiad Gorau

MetrigSafle Uchaf y Sefydliad o ran PerfformiadTabl/Ffynhonnell
NSS - Bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr 6 Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020*
Rhagolygon Myfyrwyr 10 Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2018**
Boddhad Myfyrwyr/NSS Cyffredinol 6 The Guardian University Guide 2021
Ansawdd Ymchwil 24 The Complete University Guide 2020
REF - GPA 26 Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
Profiad Myfyrwyr 18 The Times Good University Guide
Safleoedd 34 The Times Good University Guide

*Yn seiliedig ar y rhestr o 131 o sefydliadau sy’n ymddangos yn y Times Good University Guide.
**Canlyniadau Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2018. O gymharu â phrifysgolion sy’n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau gradd, Prifysgol Abertawe yw’r 10fed yn y DU, yn seiliedig ar sefydliadau yn The Times Good University Guide 2018.

Cynghreiriau Rhyngwladol

Mae tablau cynghrair rhyngwladol yn mesur perfformiad prifysgolion ar draws metrigau amrywiol megis enw da’r sefydliad, cyfeiriadau a phroffil rhyngwladol. Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd ei safle uchaf erioed yn nhabl cynghrair The Times Higher Education World University Rankings. Erbyn hyn mae’r Brifysgol yn un o 300 o sefydliadau elît uchaf y byd.

TablSafleNifer y Sefydliadau yn y Tabl
THE World University Rankings 2020 251 - 300 1,527
QS World University Rankings 2020 462 959
AWRU 2020 601-700 1000

Metrigau Perfformiad Gorau

MetrigSafle Uchaf y Sefydliad o ran PerfformiadTabl
Cyfeiriadau 68 THE World Rankings University 2021
Rhagolygon Rhyngwladol 144 THE Wolrd Rankings University 2020
Myfyrwyr Rhyngwladol 232 QS World Rankings University 2020
Cyfadran Ryngwladol 236 QS World Rankings University 2020

Trosolwg Pwnc

Yn ogystal â’i pherfformiad cryf ar lefel y Brifysgol gyfan, mae Abertawe wedi cipio safle da ar gyfer nifer o bynciau ar draws y tablau cynghrair domestig a rhyngwladol.

The Times Good University Guide

Mae 35 o bynciau Prifysgol Abertawe’n ymddangos yn y 68 o bynciau a gyhoeddwyd yn nghanllaw 2021. Mae gan y Brifysgol 9 pwnc yn yr 20 uchaf a 11 arall yn yr ugain 20 uchaf. 

The Guardian University Guide

Mae 31 o bynciau Prifysgol Abertawe yn ymddangos yn The Guardian University Guide 2012. Mae chwech pwnc yn y 10 uchaf a saith arall yn yr 20 uchaf.

The Complete University Guide

Mae 40 o bynciau Prifysgol Abertawe  wedi ennill safle yn The Complete University Guide 2020. Mae dros 2/3 o’r rhain yn hanner uchaf eu tablau, gyda saith pwnc yn y 10 uchaf a naw arall yn yr 20 uchaf.

QS World University Rankings

Mae saith o bynciau Prifysgol Abertawe yn ymddangos yn 550 uchaf cynghrair QS World University rankings 2019. Mae pedwar pwnc hefyd wedi cyrraedd y safleoedd canlynol:

Peirianneg a Thechnoleg: 401-450

Y Celfyddydau a’r Dyniaethau: 451-500

Y Gwyddorau Naturiol: 451-500

Gwyddorau Bywyd a Meddygaeth: 451-500

THE World University Rankings

Mae gan Brifysgol Abertawe wyth pwnc yn THE World University Rankings 2020:

Clinigol, Cyn-Gliginol ac Iechyd: 201-250

Peirianneg a Thechnoleg: 301-400

Gwyddor Cyfrifidaurol: 251-300

Gwyddorau Corfforol: 301-400

Y Gwyddorau Cymdeithasol: 251-300

Y Celfyddydau a’r Dyniaethau: 301-400

Seicoleg: 301-400

Busnes ac Economeg: 201-250

Academic Ranking of World Universities

Mae 24 o bynciau Prifysgol Abertawe yn Academic Ranking of World Universities – Global Ranking of Academic Subjects 2020. Mae 9 o’i phynciau’n ymddangos yn y 200 uchaf:  

Daearyddiaeth: 151-200

Ecoleg: 101-150

Cefnforeg: 11-200

Peirianneg Fecanyddol: 76-100

Peirianneg Gemegol: 101-150

Adnoddau Dŵr: 151-200

Meddygaeth Glinigol: 151-200

Iechyd y Cyhoedd: 101-150

Rheolaeth Lletygarwch a Thwristiaeth: 101-150