Safle a pherfformiad gorau mewn cynghreiriau domestig

132
Mae tablau cynghrair domestig yn mesur perfformiad prifysgolion ar draws dangosyddion amrywiol megis bodlonrwydd myfyrwyr, canlyniadau graddedigion, ansawdd ymchwil a gwariant prifysgolion. Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd ei safle uchaf erioed yn nhabl cynghrair y DU, gan godi 6 safle i safle 30 yn The Guardian University Guide 2019. Cododd Abertawe bum safle i rif 39 yn The Complete University Guide 2019, sef y cynnydd gorau i unrhyw brifysgol yng Nghymru.

Tabl

Safle

Nifer y Sefydliadau yn y Tabl

Safle 3 blynedd yn ôl

 The Times Good University Guide 2019  30  132  44
 The Guardian University Guide 2019  31  121  44
 The Complete University Guide 2019  39  131  45

 

Metrigau Perfformiad Gorau

Metrig

Safle Uchaf y Sefydliad o ran Perfformiad

Tabl/Ffynhonnell

 NSS – Bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr  Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2018*
 Rhagolygon Myfyrwyr 10   Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2018**

Boddhad Myfyrwyr/NSS Cyffredinol

 
13 

The Guardian University Guide

 

Ansawdd Ymchwil

 
24 

The Complete University Guide

 

REF - GPA

 
26 

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

 

Profiad Myfyrwyr

 
21 

The Times Good University Guide

 

Gwariant ar Gyfleusterau

 
39 

The Times Good University Guide

*Safle cydradd-pumed yn y rhestr o prifysgolion y DU sydd wedi’u cynnwys yn The Times Good University Guide 2018.
**Canlyniadau Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2018. O gymharu â phrifysgolion sy’n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau gradd, Prifysgol Abertawe yw’r 10fed yn y DU, yn seiliedig ar sefydlaidau yn The Times Good University Guide 2018.

 

Cynghreiriau Rhyngwladol

Mae tablau cynghrair rhyngwladol yn mesur perfformiad prifysgolion ar draws metrigau amrywiol megis enw da’r sefydliad, cyfeiriadau a phroffil rhyngwladol. Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd ei safle uchaf erioed yn nhabl cynghrair The Times Higher Education World University Rankings. Erbyn hyn mae’r Brifysgol yn un o 300 o sefydliadau elît uchaf y byd.

Tabl

Safle

Nifer y Sefydliadau yn y Tabl

THE World University Rankings 2019

 

251 - 300

 

1,103

 

QS World University Rankings 2019

 

435

 

959

 

Metrigau Perfformiad Gorau

Metrig

Safle Uchaf y Sefydliad o ran Perfformiad

Tabl

Cyfeiriadau

 

105

 

THE World Rankings University 2019

 

Rhagolygon Rhyngwladol

 

139

 

THE Wolrd Rankings University 2019

 

Myfyrwyr Rhyngwladol

 

216

 

QS World Rankings University 2019

 

Cyneddf Ryngwladol

 

225

 
QS World Rankings University 2019

Trosolwg Pwnc

Yn ogystal â’i pherfformiad cryf ar lefel y Brifysgol gyfan, mae Abertawe wedi cipio safle da ar gyfer nifer o bynciau ar draws y tablau cynghrair domestig a rhyngwladol.

The Times Good University Guide

Mae Prifysgol Abertawe wedi bachu safle ar gyfer 35 o’r 68 pwnc sydd wedi’u cyhoeddi yng nghanllaw 2019. Mae gan y Brifysgol naw pwnc yn y 10 uchaf, ac mae 12 arall yn yr 20 uchaf. Eleni gwellodd 18 o bynciau ar eu safle blaenorol, gyda 27 yn hanner uchaf eu tablau pwnc. 

The Guardian University Guide

Mae 30 o bynciau Prifysgol Abertawe yn ymddangos yn The Guardian University Guide 2019. Mae chwe phwnc yn y 10 uchaf a thros hanner yn hanner uchaf eu tablau.

The Complete University Guide

Mae 37 o bynciau Prifysgol Abertawe  wedi ennill safle yn The Complete University Guide 2019. Mae dros 2/3 o’r rhain yn hanner uchaf eu tablau, gyda saith pwnc yn y 10 uchaf a saith arall yn yr 20 uchaf.

QS World University Rankings

Mae naw o bynciau Prifysgol Abertawe yn ymddangos yn 450 uchaf cynghrair QS World University rankings 2018. Mae pedwar pwnc hefyd wedi cyrraedd y safleoedd canlynol:

Peirianneg a Thechnoleg: 397

Y Celfyddydau a’r Dyniaethau: 401-450

Y Gwyddorau Naturiol: 451-500

Gwyddorau Bywyd a Meddygaeth: 451-500

THE World University Rankings

Mae gan Brifysgol Abertawe bum pwnc yn THE World University Rankings 2018:

Peirianneg a Thechnoleg: 201-250

Clinigol, Cyn-Gliginol ac Iechyd: 201-250

Gwyddorau Corfforol: 251-300

Y Gwyddorau Cymdeithasol: 301-400

Y Celfyddydau a’r Dyniaethau: 301-400

Academic Ranking of World Universities

Mae 21 o bynciau Prifysgol Abertawe yn ymddangos yng nghyngrhair Academic Ranking of World Universities – Global Ranking of Academic Subjects 2018. Mae’n ymddangos yn y 200 uchaf mewn saith pwnc:

Iechyd y Cyhoedd: 51-75

Daearyddiaeth: 76-100

Nyrsio: 101-150

Ecoleg: 151-200

Cefnforeg: 151-200

Adnoddau Dŵr: 151-200

Rheoli Lletgarwch a Thwristiaeth: 151-200