Safle a pherfformiad gorau mewn cynghreiriau domestig

Mae tablau cynghrair domestig yn mesur perfformiad prifysgolion ar draws dangosyddion amrywiol megis bodlonrwydd myfyrwyr, canlyniadau graddedigion, ansawdd ymchwil a gwariant prifysgolion. 

TablSafleNifer y Sefydliadau yn y TablSafle 3 blynedd yn ôl
The Times Good University Guide 2021 39 132 30
The Guardian University Guide 2022 24 121 45
The Complete University Guide 2022 29 130 39

Metrigau Perfformiad Gorau

MetrigSafle Uchaf y Sefydliad o ran PerfformiadTabl/Ffynhonnell
NSS - Bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr 12* Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2021*
Ansawdd Addysgu 27** The Times Good University Guide 2022**
Rhagolygon Myfyrwyr 26 The Complete University Guide 2022
Boddhad Myfyrwyr/NSS Cyffredinol 6 The Guardian University Guide 2022
Ansawdd Ymchwil 24 The Complete University Guide 2022
REF - GPA 26 Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
Profiad Myfyrwyr 19 The Times Good University Guide 2021
Safleoedd 34 The Times Good University Guide

*Yn seiliedig ar y rhestr o 131 o sefydliadau sy’n ymddangos yn y Times Good University Guide 2021.
**Yn seiliedig ar y rhestr o 132 o sefydliadau sy’n ymddangos yn y Times Good University Guide 2022.

Cynghreiriau Rhyngwladol

Mae tablau cynghrair rhyngwladol yn mesur perfformiad prifysgolion ar draws metrigau amrywiol megis enw da’r sefydliad, cyfeiriadau a phroffil rhyngwladol. Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd ei safle uchaf erioed yn nhabl cynghrair The Times Higher Education World University Rankings. Erbyn hyn mae’r Brifysgol yn un o 300 o sefydliadau elît uchaf y byd.

TablSafleNifer y Sefydliadau yn y Tabl
THE World University Rankings 2022 251 - 300 >1600
QS World University Rankings 2022 440 1300
Academic Ranking of World Universities 2021 401-500 1000

Metrigau Perfformiad Gorau

MetrigSafle Uchaf y Sefydliad o ran PerfformiadTabl
Cyfeiriadau 68 THE World Rankings University 2021
Rhagolygon Rhyngwladol 144 THE Wolrd Rankings University 2020
Myfyrwyr Rhyngwladol 232 QS World Rankings University 2020
Cyfadran Ryngwladol 236 QS World Rankings University 2020

Trosolwg Pwnc

Yn ogystal â’i pherfformiad cryf ar lefel y Brifysgol gyfan, mae Abertawe wedi cipio safle da ar gyfer nifer o bynciau ar draws y tablau cynghrair domestig a rhyngwladol.

The Times Good University Guide

Mae 36 o bynciau Prifysgol Abertawe’n ymddangos yn y 68 o bynciau a gyhoeddwyd yn nghanllaw 2022. Mae gan y Brifysgol 4 pwnc yn yr 20 uchaf a 12 arall yn yr ugain 20 uchaf. 

The Guardian University Guide

Mae 32 o bynciau Prifysgol Abertawe yn ymddangos yn The Guardian University Guide 2022. Mae saith pwnc yn y 10 uchaf a chwech arall yn yr 20 uchaf.

The Complete University Guide

Mae 44 o bynciau Prifysgol Abertawe wedi’u cynnwys yn Complete University Guide 2022. Mae 10 pwnc wedi’u cynnwys ymhlith y 10 gorau yn eu meysydd ac mae 10 arall wedi’u cynnwys ymhlith yr 20 gorau yn eu meysydd. 

QS World University Rankings

Mae 13 o bynciau’n ymddangos ymhlith y 600 gorau ar gyfer Prifysgol Abertawe yn QS World University Rankings 2021. Mae pedwar maes pwnc hefyd wedi’u cynnwys:

Meysydd Pwnc

Peirianneg a Thechnoleg: 401-450

Y Celfyddydau a’r Dyniaethau: 451-500

Y Gwyddorau Naturiol: 451-500

Y Gwyddorau Bywyd a Meddygaeth: 451-500

Pynciau 

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg: 201-250

Gwyddor Deunyddiau: 201-250

Peirianneg – Mecanyddol, Awyrofod a Gweithgynhyrchu: 201-250

Y Gyfraith: 251-300

Gwyddorau Amgylcheddol: 251-300

Peirianneg Gemegol: 301-350

Mathemateg: 351-400

Meddygaeth: 351-400

Ffiseg ac Astronomeg: 401-450

Cemeg: 501-550

Astudiaethau Busnes a Rheoli: 501-550

Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth: 551-600

Gwyddorau Biolegol: 551-600

THE World University Rankings

Mae gan Brifysgol Abertawe wyth pwnc yn THE World University Rankings 2022:

Clinigol ac Iechyd: 201-250 

Peirianneg: 251-300

Gwyddor Cyfrifidaurol: 201-250

Gwyddorau Corfforol: 301-400

Y Gwyddorau Cymdeithasol: 301-400

Y Celfyddydau a’r Dyniaethau: 301-400

Seicoleg: 301-400

Busnes ac Economeg: 201-250

Academic Ranking of World Universities

Mae 28 o bynciau Prifysgol Abertawe yn Academic Ranking of World Universities – Global Ranking of Academic Subjects 2021. Mae 8 o’i phynciau’n ymddangos yn y 200 uchaf:  

Peirianneg Fecanyddol (51-75)

Daearyddiaeth (151-200)

Meddygaeth Glinigol (101-150)

Iechyd y Cyhoedd (101-150)

Rheolaeth Lletygarwch a Thwristiaeth (101-150)

Ecoleg (151-200)

Peirianneg Gemegol (151-200)

Adnoddau Dŵr (151-200)