Astudio ym Mhrifysgol Abertawe

Fe wnewch chi glywed hyn drwy'r amser, ond nid yw'n ormod i ddweud bod mynd i'r brifysgol yn newid eich bywyd. Dyma'ch amser i wneud atgofion anhygoel a ffrindiau am oes.

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe, byddwch yn elwa o'n cymuned aml-ddiwylliannol dau gampws sy'n cynnig y gorau o'r ddau fyd - profiad Cymreig a Chymraeg mewn prifysgol ag iddi gysylltiadau amlddiwylliannol a rhyngwladol gyda chyfleoedd i ennill sgiliau sy'n para am oes.

Mae ein lleoliad unigryw yn golygu nad ydych byth yn bell o'r ddinas na'r traeth, felly cymerwch olwg. Pwy bynnag yr ydych a beth bynnag yw'ch uchelgais, mae yma groeso i chi yn Abertawe.

Complete University Guide - Ymhlith 15 Orau yn y Deyrnas Unedig ar Gyfer Rhagolygon Gyrfa 2021
12 Yn Y Du Boddhad Myfyrwyr
The Guardian University Guide - 25 Uchaf yn y du Prifysgol 2021

*Yn seiliedig ar y rhestr o 131 o sefydliadau sy’n ymddangos yn y Times Good University Guide.