Yn Abertawe, rydym yn cydnabod nad yw heriau mawr heddiw yn parchu'r ffiniau artiffisial rhwng disgyblaethau traddodiadol. Mae ein hamgylchedd ymchwil yn adlewyrchu hyn, gan gyfuno arloesi a chyfleusterau rhagorol i ddarparu cartref lle gall ymchwil rhyngddisgyblaethol ffynnu.

Cafodd cryfder ein hamgylchedd ymchwil ei asesu yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (REF), pan gawsom ein rhoi yn y 26ain safle am ansawdd ein hymchwil.

Mae ein hamgylchedd ymchwil yn cwmpasu pob agwedd ar gylch bywyd ymchwil, gan ddarparu hyfforddiant i'n hymchwilwyr - o'r rhai sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd i Athrawon – ynghyd â grantiau mewnol a chymorth i gael cyllid allanol a galluogi effaith.