Mae gan Brifysgol Abertawe berthynas strategol sydd wedi bodoli ers cryn amser â’r EPSRC, ac ers cyflwyno Cyfrif Cyflymder Effaith a ariennir gan EPSRC yn 2012, mae’r brifysgol wedi ehangu ei gallu i fanteisio a defnyddio ymchwil newydd yn sylweddol

Sefydlwyd Gwobrau Impact Prifysgol Abertawe drwy’r IAA yn 2014, gan ddechrau dathlu ac arddangos y cyfoeth o ymchwil o’r radd flaenaf ar draws y brifysgol, ac er mwyn rhoi cyfle i’n nifer o gydweithredwyr ymuno mewn digwyddiad i gydnabod y cyflawniadau arwyddocaol a’r effaith a ddaw yn sgil y gweithgarwch ymchwil hwnnw.

Wrth i’r Gwobrau Ymchwil ac Arloesi barhau i fod yn llwyddiannus, maent wedi mynd o nerth i nerth flwyddyn ar ôl blwyddyn o ran graddfa a’r nifer sy’n mynychu, gan roi mwy o amlygrwydd i’r gwaith o safon uchel sy’n digwydd yma ym Mhrifysgol Abertawe. Cyn 2014, cynhaliwyd y Gwobrau Impact yn yr ystafell weithgareddau mewn gwesty lleol, ond bellach mae’r Gwobrau Ymchwil ac Arloesi yn cael eu cynnal yn Neuadd Fawr newydd ac ysblennydd y brifysgol, sy’n cynnig cyd-destun perffaith i ddathlu’r llwyddiannau anhygoel sy’n digwydd yn Abertawe. Mynychodd 275 o bobl y Gwobrau Arloesi ac Ymchwil 2020, gan gynnwys David TC Davies AS, gyda Elin Rhys . Mae'r adborth ar gyfer y digwyddiad hwn wedi bod yn wych gan bawb, a gellir crynhoi’r farn am y digwyddiad drwy'r sylw canlynol gan un o'n noddwyr gwadd.

Quote in a blue speech bubble
Winners