Croeso i BywydCampws ym Mhrifysgol Abertawe

Nodyn wrth BywydCampws

Bydd derbynfa a llinell ymholiadau BywydCampws ar gau ar Ddydd Mercher (31/5/23) rhwng 1 y.p. a 3 y.p. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Mewn achos o argyfwng, cysylltwch â thîm diogelwch y campws drwy ffonio 333 o ffôn mewnol, neu trwy’r ap SafeZone. Tu allan i’r oriau gweithio, gallwch gysylltu â’r tîm diogelwch yn uniongyrchol drwy ffonio 01792 604271.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Rydym yn deall bod angen i ni eich cefnogi mewn amrywiaeth o ffyrdd er mwyn i chi allu mwynhau eich amser yn y Brifysgol i'r eithaf. 

Rydym yn cynnig gwasanaethau cyngor a chymorth diduedd am ddim i fyfyrwyr, heb feirniadu, mewn amgylchedd cartrefol, cyfeillgar a chyfrinachol. Dewch i'n gweld i gael cymorth arbenigol gan wasanaethau'r Gaplaniaeth, Cymunedol, Rhyngwladol, Ariannol, Cyfranogiad a Llesiant.

Cwrdd â'r Tîm

Team