Arian@BywydCampws

Yn Helpu Myfyrwyr â Phopeth sy'n Ymwneud ag Arian

Mae tîm arobryn Arian@BywydCampws yma i helpu holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe gyda phob math o faterion ariannol. Maen nhw'n ymdrin ag amrywiaeth eang o fyfyrwyr sydd ag amgylchiadau a chefndiroedd gwahanol, ac maen nhw wrth law i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad pan fydd ei angen arnoch. Nod y swyddfa yw grymuso myfyrwyr i gael rheolaeth ar eu harian er mwyn lleihau problemau ariannol a sicrhau bod myfyrwyr yn cyflawni eu potensial llawn gan eu helpu i gael profiad cadarnhaol.

Polisi Cyfrinachedd Arian@BywydCampws

Mae tîm Arian@BywydCampws yn trin yr holl wybodaeth rydych yn ei roi iddynt yn hollol gyfrinachol.  Os bydd angen i ni gysylltu â staff mewn adrannau eraill, fyddwn ni ddim yn gwneud hynny heb eich caniatâd o flaen llaw.