Beth Rydym yn Wneud

Mae’r tîm Money@CampusLife, sydd wedi ennill gwobrau, yma i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am faterion sy’n ymwneud ag arian myfyrwyr a phoblogaeth myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe a’n darpar fyfyrwyr. Rydym yn anelu at alluogi myfyrwyr i gymryd rheolaeth dros eu cyllid er mwyn cyfyngu effaith materion cyllidol i sicrhau bod myfyrwyr yn cyrraedd brig eu gallu wrth sicrhau profiad myfyrwyr cadarnhaol.

Rydym yn cynghori ar gyllid myfyrwyr, caledi ariannol, a chyllidebu ac yn darparu cymorth penodol i fyfyrwyr sydd ag ystyriaethau ychwanegol. Gall y rhestr o ystyriaethau gynnwys bod yn fyfyriwr ac yn rhiant, rhywun sydd wedi gadael gofal, gofalwr, rhywun sydd ag anabledd dysgu neu rywun sydd wedi ei ddieithrio oddi wrth ei deulu, a mwy – cyfeiriwch at y dudalen Myfyrwyr Gydag Ystyriaethau Ychwanegol am fwy o wybodaeth.

Rydym yn croesawu ceisiadau grantiau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau yn y Gymraeg a ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Cyllid Myfyrwyr

Student

Helpu Gyda Chaledi

Umbrella

Myfyrwyr ag Anghenion Ychwanegol

Group beach

Cost Byw

Myfyriwr yn siopa am fwyd

Clirio a'ch cyllid myfyrwyr