Costau Byw

Mae'r gost o fyw yn Abertawe'n gymharol isel o'i gymharu a nifer o ddinasoedd eraill yn y DU.  Fodd bynnag mae hi dal i fod yn hanfodol bod unrhyw ddarpar fyfyrwyr yn paratoi eu cyllid cyn iddynt ddechrau yn y Brifysgol.

Ar gyfartaledd bydd myfyrwyr sy'n astudio yn Abertawe'n gwario rhwng £7000 a £11000 (dros 52 wythnos) ar gostau byw.  Mae'r enghreifftiau isod wedi'u nodi fel cyfartaledd i roi costau rhywle yng nghanol yr amcangyfrif hwn.

Mae lefel y costau hyn yn dibynnu'n fawr ar eich ffordd o fyw a byddant yn amrywio o  berson i berson, ond mae bob amwer yn syniad da llunio cyllideb - ac i gadw iddi!

Costau Neuaddau Preswyl

 

Gwariant

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn academaidd (52 wythnos)

Rhent

£82.00 - £133.00

£4264.00 - £6916.00

Nwy/Trydan Dwr

Wedi'i gynnwys yn y rhent

Wedi'i gynnwys yn y rhent

Yswiriant Cynhwysion

Wedi'i gynnwys yn y rhent

Wedi'i gynnwys yn y rhent

Band Eang

Wedi'i gynnwys yn y rhent

Wedi'i gynnwys yn y rhent

Costau Teithio

£12.00

£624.00

Costau Preswyleydd Preifat

 

Gwariant

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn academaidd (52 wythnos)

Rhent

£64.00 - £85.00

£3328.00 - £4420.00

Nwy/Trydan Dwr

£15.00

£780.00

Yswiriant Cynhwysion

£2.50

£130.00

Band Eang

£4.00

£208.00

Costau Teithio

£12.50

£650.00

Costau'r Cwrs

Costau'r Cwrs

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn academaidd (52 wythnos)

Llyfrau

£7.60

£395.20

Argraffu a rhwymo

£1.00

£52.00

Offer ar gyfer y Cwrs

£1.60

£83.20

Mae'n bosib y bydd myfyrwyr ôl-raddedig hefyd am ymgymryd â Theithiau Maes a chynadleddau fel rhan o'u hastudiaethau.  Mae'r costau hyn yn gallu amrywio'n fawr yn dibynnu ar ble yr ydych am fynd ac am ba hyd.  Gwiriwch gyda'ch adran i weld os gallant helpu drwy gyfrannu at y costau hyn o gwbl.

Yn dibynnu ar eich cwrs mae yna nifer o gostau gorfodol ac opsiynol y mae'n bosib y bydd angen i chi eu talu.  Am restr fanwl o gostau penodol yn ymwneud â'ch cwrs cysylltwch â'ch adran.

Wrth lunio eich cyllideb cofiwch y bydd angen talu ffioedd dysgu hefyd, a bod angen ystyried y rhain fel cost.  I gael gwybod faint y bydd eich cwrs yn ei gostio, gweler y dudalen ffioedd dysgu.

Costau Byw Cyffredinol

 

Costau Byw Cyffredinol

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn academaidd (52 wythnos)

Gwariant Hamdden

£25.00

£1300.00

Parcio

£10.00

£520.00

Trwydded Deledu

£2.80

£145.50

Golchi Dillad

£4.00

£208.00

Bwyd

£40.00

£2080.00

Ffôn (llinell tir a Symudol)

£7.50

£390.00

Dillad

£10.00

£520.00

Costau Gofal Plant

£90.00 yr wythnos

£4680.00

Mae'r holl ffigyrau uchod wedi'u cyfrifo ar gyfer y flwyddyn Academaidd 2014/15.  Maen nhw'm seiliedig ar gostau gwirioneddol a dalwyd gan fyfyrwyr a dalwyd gan fyfyrwyr a gellir eu lleihau'n hawdd drwy gyllido'n ofalus.  Mae'n bosib na fydd rhai o'r costau hyn yn berthnasol i chi ac, yn dibynnu ar eich amglychiadau, efallai nad ydynt yn adlewyrchu'r gost wirioneddol y byddwch yn ei thalu.