Hen lun o Weithfeydd Copr Hafod

Y Her
Yn 1851, roedd Cwm Tawe Isaf yn ganolog i ddiwydiant copr byd-eang.

Roedd gwaith Copr Hafod-Morfa yng Nghwm Tawe Isaf, a adawyd ac a gafodd ei hadfeddiannu gan fyd natur, yn symbol o'r modd yr oedd y rhan annatod hon o Abertawe mewn perygl o gael ei hanwybyddu a'i hanghofio. 

Y Dull
Ers 2010, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe wedi datblygu rhaglen ymchwil, ymgysylltu â'r gymuned ac adfywio sy'n seiliedig ar dreftadaeth. Gydag arian a chefnogaeth gan CADW, Cyngor Dinas a Sir Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, mae ymchwilwyr wedi gallu ymchwilio i'r modd y gall y dreftadaeth hon gyfrannu at ddatblygiad y ddinas yn y dyfodol, gan ymgysylltu â chymunedau lleol. 

Yr Effaith

  • Ymrwymodd Prifysgol Abertawe i bartneriaeth ffurfiol â Dinas a Sir Abertawe yn 2012 er mwyn archwilio'r gwaith o adfywio hen safle Gwaith Copr Hafod-Morfa, ar sail treftadaeth.
  • Mae'r prosiect adfywio CU@Swansea wedi adfer llawer o safle Gwaith Copr Hafod-Morfa a chreu cyrchfan i bobl ymweld â hi a deall y safle a'i hanes.
  • Mae tîm y prosiect yn sicrhau bod grwpiau cymunedol lleol yn parhau i fod wrth wraidd y gwaith ymchwil sy'n cael ei wneud ar safle Hafod-Morfa.
  • Bu effaith yr agenda ymchwil hon yn sylweddol gydag ymwybyddiaeth o dreftadaeth copr y ddinas yn sylweddol uwch - Mae clwb pêl-droed Dinas Abertawe hyd yn oed wedi chwarae mewn lliwiau copr.
  • Mae datblygiadau sylweddol a pharhaus ar safle Gwaith Copr Hafod-Morfa.

 

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (CU)

Themâu Ymchwil Prifysgol Abertawe

Astudiaeth achos REF 14

REF 14