Grymuso Pleidleiswyr a Gwella Democratiaeth

Mae cyrhaeddiad y we, gyda gwybodaeth wleidyddol hygyrch a helaeth iawn, wedi drysu pleidleiswyr yn fwy, wedi’u datgysylltu’n fwy oddi wrth wleidyddiaeth, ac wedi achosi iddynt ymddiried llai mewn gwleidyddion etholedig a systemau llywodraethu democrataidd.

Yr her yw nofio yn erbyn y llanw hwn - gan fanteisio ar alluoedd enfawr y we ar gyfer gwaith cyfathrebu ac ymgysylltu gwleidyddol er mwyn darparu gwybodaeth a deallusrwydd sy’n gwneud pleidleiswyr yn fwy grymus, ac felly yn gwella democratiaeth.

Matt Wall in Senedd with young people

Yr Athro Matt Wall

Cwrdd â'r Arweinydd Ymchwil

Yr Athro Matt Wall

Y Dull

Mae Dr Matt Wall wedi creu, dosbarthu a dadansoddi gwefannau sy’n darparu cyngor i bleidleiswyr mewn amrywiaeth o etholiadau ledled y byd.Mae’r gwefannau hyn yn gofyn i bleidleiswyr gwestiynau polisi ac yn defnyddio data gwyddor wleidyddol er mwyn dangos iddynt sut mae eu hatebion yn gweddu i bleidiau ac ymgeiswyr.

Mae Dr Wall wedi cydweithio ar wefannau cyngor i bleidleiswyr ag academyddion a chwmnïau ledled y DU a’r UE, gan amlaf Dr André Krouwel, Dr Jonathan Wheatley, Dr Ioannis Andreadis, a Kieskompas ac mae ef wedi derbyn cyllid gan Ganolfan yr Economi Ddigidol CHERISH a chronfa SURGE Prifysgol Abertawe.

Mae ef hefyd yn ymchwilio i sut mae data a grëir gan farchnadoedd gamblo gwleidyddol ar-lein yn gallu ein helpu i ddeall ymgyrchoedd - gan weithredu fel ‘hidlydd’ sy’n ein galluogi i ganolbwyntio ar berthnasedd straeon yn hytrach na’u hatyniad ideolegol neu’u gallu i roi sioc.Mae Dr Wall wedi derbyn cyllid gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r DyniaethauCHERISH-DE ar gyfer y gwaith hwn, a’r canlyniad yw cyhoeddiad sylweddol (gyda Dr Stephen Lindsay a Dr Rory Costello).

Yr Effaith

Ar y cyfan, mae Dr Wall wedi gweithio ar wefannau cyngor i bleidleiswyr sydd wedi cael eu defnyddio gan fwy na phedwar miliwn o ddinasyddion ledled y byd.Mae ystod o bapurau ymchwil wedi dangos bod unigolion sy’n defnyddio gwefannau fel hynny yn fwy tebygol o bleidleisio a bod yn hyderus i ymgysylltu â thrafodaethau a gweithgarwch gwleidyddol.

Yn ogystal, mae Dr Wall wedi creu sesiynau addysgol mewn sawl ysgol uwchradd leol, ac wedi cynnal arddangosfeydd yn yr Oriel Wyddoniaeth, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Senedd Cymru, ynghylch gwefannau cyngor i bleidleiswyr..

Yn ddiweddar, derbyniodd Dr Wall gyllid gan Ymddiriedolaeth Leverhulme am ei waith gyda Dr Wheately i greu gwefan cyngor ar bleidleisio ar gyfer etholiad Senedd Cymru 2021. Ymwelodd dros 20,000 o ddinasyddion Cymru â gwefan My Vote Choice yn ystod yr ymgyrch. 

Themâu Ymchwil Prifysgol Abertawe