Chwilio am Gwrs Ôl-raddedig

Maes Pwnc
A-Z Cyflawn
Colegau Academaidd Cyrsiau Cyfnewid

Rydym yn cynnig sawl gradd sy'n agored i raddedigion unrhyw bwnc. Mae'r rhaglenni hyn, y cyfeirir atynt fel 'cyrsiau cyfnewid', yn rhoi cyfle i symud i faes gyrfa cwbl newydd.

Dysgwch fwy am y cyrsiau trosi a pha opsiynau sydd ar gael i chi.

Chwilio
Yn dod yn fuan

Dewch o hyd i gyrsiau ôl-radd newydd sy’n cael eu datblygu ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Abertawe.