Cyfathrebu, Arferion y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, MA