Sut gall y Gwasanaeth Lles fy helpu?

Mae nifer o wasanaethau cymorth ar gael i chi ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym eisiau eich cefnogi chi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau a’ch bywyd personol pan fyddwch yma ac ar ôl i chi raddio.

Os ydych yn ei chael hi’n anodd, mae’n bwysig i chi wybod bod llawer o opsiynau ar gael i chi. Nod y gwasanaeth lles yw eich cefnogi chi drwy roi’r adnoddau a’r sgiliau i chi wella eich iechyd meddwl a’ch lles, a’ch helpu i geisio cymorth pan fydd ei angen arnoch.