Mae Abertawe'n gartref i gymuned ymchwil ffyniannus sy'n cyfuno ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ag ethos croesawgar, cynhwysol a chydweithredol, a ffocws ar ymchwil sy'n fuddiol yn y byd go iawn.

Mae ein swyddfa ymchwil ôl-raddedig yn cydlynu gweithgareddau rhyngddisgyblaethol a chymorth i ymchwilwyr ôl-raddedig ledled y Brifysgol. Rydym yn gweithio i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau posibl fel myfyrwyr, drwy roi mynediad at gyfleoedd ariannu a datblygu, darparu hyfforddiant ac adnoddau i'ch cefnogi i feithrin eich sgiliau proffesiynol ac ymchwil, a chefnogi digwyddiadau a gweithgareddau dan arweiniad myfyrwyr.

DATBLYGU YMCHWILWYR

Hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr

a group of people sat around a table, the table has flipchart and post it notes

RHAGORIAETH ACADEMAIDD

Dysgwch ragor am ein cynlluniau rhagoriaeth ymchwil

girl looking to side, a building dominates the background

Darganfyddwch fanteision astudio am radd ymchwil a dod o hyd i'r rhaglen gywir i chi.