Mae gan Brifysgol Abertawe gyrhaeddiad rhyngwladol gyda staff, myfyrwyr, partneriaethau a chysylltiadau ymchwil sy'n ymestyn ar draws y byd. Mae ein campysau yn fywiog ac amrywiol gyda staff a myfyrwyr o dros 130 o wledydd gan greu cymuned gyfeillgar.

Darganfyddwch farn rhai o'n myfyrwyr rhyngwladol

grwp o fyfyrwyr yn mwynhau amser tu-allan