Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

PARTNERIAETH STRATEGOL ABERTAWE–GRENOBLE

Gwella dealltwriaeth trwy gydweithio

Grenoble exterior image

Mae Partneriaeth Strategol Sefydliadol Abertawe gyda Grenoble yn fodel amlddisgyblaethol arloesol ar gyfer cydweithredu rhyngwladol, gan ychwanegu gwerth trwy wahaniaethu academaidd. Mae’n cynnwys cymuned o brifysgolion a sefydliadau ymchwil yn rhanbarth Rhone ‐ Alpes yn Ffrainc gyda phoblogaeth myfyrwyr cyfunol o dros 65,000 o fyfyrwyr.

Mae Partneriaeth Strategol Sefydliadol Abertawe a Grenoble (UGA) yn bartneriaeth gynaliadwy hirdymor a ddechreuodd yn 2012 fel cydweithrediad ymchwil mewn nanowyddoniaeth, ynni a heneiddio gyda Phrifysgol Joseph Fourier Grenoble (UJF). Ers hynny mae wedi datblygu i fod yn gydweithrediad amlddisgyblaethol unigryw gyda Phrifysgol Grenoble Alpes: safle gwyddonol o bwys yn Ffrainc, a phrifysgol integredig sy'n ad-drefnu rhanddeiliaid addysg uwch ac ymchwil yn Grenoble. Mae'r rhain yn cynnwys Université Grenoble Alpes; Sefydliad Technoleg Grenoble (Ecole Polytechnique); CNRS ac INRIA.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Academic Partnerships

FFEITHIAU A FFIGURAU GRENOBLE

Ffeithiau a Ffigurau
Aerial view of Grenoble architecture at sunset
  • 5ed ddinas fwyaf arloesol y byd [forbes]
  • Gerllaw'r gyrchfan sgïo enwog, Chamonix, a chopa mynydd Mont Blanc
  • Un o'r dinasoedd gorau i fyfyrwyr yn ffrainc [letudiant.fr]
  • Poblogaeth: 450,000
  • 3ydd ddinas ewropeaidd y dyfodol [Financial times]
  • Prifddinas chwaraeon mynydd a gweithgareddau awyr agored
Communauté Université Grenoble Alpes

  • Université Grenoble Alpes) (a grëwyd ar 1 Ionawr 2016, yn dilyn uniad prifysgolion Joseph Fourier, Pierre Mendès-France a Stendhal. )
  • 3 Grandes Écoles: Grenoble INP Institute of Engineering Univ. Grenoble Alpes, Sciences Po Grenoble Institute of Political Studies Univ. Grenoble Alpes, ENSAG School of Architecture Univ. Grenoble Alpes
  • 5 sefydliadau ymchwil cenedlaethol: CNRS, Inria, CEA, Inserm, Irstea
  • 1 ysbyty prifysgol: CHU Grenoble Alpes
Université Grenoble Alpes
UGA logo

Ymhlith y 100 prifysgol uchaf ac ymhlith y 200 prifysgol uchaf yn rhyngwladol (Reuters, Shanghai, Times Higher Education a QS) mewn rhai meysydd gwyddonol (Mathemateg, Ffiseg, Gwyddor Y Ddaear).

Grenoble INP
Grenoble INP logo

Safle QS (Prifysgolion Peirianneg, 2018) Ffrainc #1 ar gyfer Gwyddoniaeth Deunyddiau Ffrainc #3 ar gyfer peirianneg Trydanol ac Electronig

Shangaï (2017) Ffrainc #2 mewn Peirianneg a thechnoleg, a Peirianneg Trydanol ac Electronig

U-Multirank (2017) Reuters 3ydd ysgol beirianneg uchaf mewn Ffrainc.

25 uchaf y byd o ran cyd-ymchwiliad gyda phartneriaid diwydiannol