Partneriaeth strategol Abertawe-Grenoble

Gwella dealltwriaeth trwy gydweithio

Grenoble exterior image

Mae Partneriaeth Strategol Sefydliadol Abertawe gyda Grenoble yn fodel amlddisgyblaethol arloesol ar gyfer cydweithredu rhyngwladol, gan ychwanegu gwerth trwy wahaniaethu academaidd. Mae’n cynnwys cymuned o brifysgolion a sefydliadau ymchwil yn rhanbarth Rhone ‐ Alpes yn Ffrainc gyda phoblogaeth myfyrwyr cyfunol o dros 65,000 o fyfyrwyr.

Mae Partneriaeth Strategol Sefydliadol Abertawe a Grenoble (UGA) yn bartneriaeth gynaliadwy hirdymor a ddechreuodd yn 2012 fel cydweithrediad ymchwil mewn nanowyddoniaeth, ynni a heneiddio gyda Phrifysgol Joseph Fourier Grenoble (UJF). Ers hynny mae wedi datblygu i fod yn gydweithrediad amlddisgyblaethol unigryw gyda Phrifysgol Grenoble Alpes: safle gwyddonol o bwys yn Ffrainc, a phrifysgol integredig sy'n ad-drefnu rhanddeiliaid addysg uwch ac ymchwil yn Grenoble. Mae'r rhain yn cynnwys Université Grenoble Alpes; Sefydliad Technoleg Grenoble (Ecole Polytechnique); CNRS ac INRIA.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Academic Partnerships

Ffeithiau a ffigurau Grenoble

Ffeithiau a Ffigurau
Aerial view of Grenoble architecture at sunset
  • 5ed ddinas fwyaf arloesol y byd [forbes]
  • Gerllaw'r gyrchfan sgïo enwog, Chamonix, a chopa mynydd Mont Blanc
  • Un o'r dinasoedd gorau i fyfyrwyr yn ffrainc [letudiant.fr]
  • Poblogaeth: 450,000
  • 3ydd ddinas ewropeaidd y dyfodol [Financial times]
  • Prifddinas chwaraeon mynydd a gweithgareddau awyr agored
Communauté Université Grenoble Alpes Université Grenoble Alpes Grenoble INP