Croeso i Academi Cyflogadwyedd Abertawe (ACA)

Yma yn Abertawe, rydym yn gwneud pethau’n wahanol gan sicrhau o’r eiliad y bydd dy daith yn dechrau gyda ni, y bydd gennyt yr holl gyngor ar yrfaoedd a chyfleoedd cyflogaeth mewn un man. Rydym yn sicrhau bod dy ddysgu a’th brofiad yn cyd-fynd er mwyn arwain at yrfa lwyddiannus i raddedigion. Bydd cyfle gennyt i ymgysylltu â diwydiant, cael cyfleoedd am leoliad gwaith a phrofiad gwaith, fel dy fod wedi dy arfogi ar gyfer byd gwaith pan fyddi di’n ein gadael ni.

Wales Techology Awards Winner 2022