Llwyddiant Myfyrwyr

Yma yn Abertawe rydym yn gwneud yn siŵr eich bod yn ennill cymaint o brofiad â phosib mewn amgylchedd gwaith er mwyn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau soft ac i roi eich astudiaethau ar waith. Mae cynnwys myfyrwyr, graddedigion a'r rhai hynny sy'n recriwtio graddedigion wrth lunio Academi Cyflogadwyedd Abertawe'n allweddol o ran llwyddiannau ein myfyrwyr yn y dyfodol.