FERSIYNAU HYGYRCH O’R PROSBECTWS ISRADDEDIG:

Fformat testun cyfoethog: Prosbectws Israddedig 2020 Prifysgol Abertawe

Gall Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe greu fersiynau Braille a phrint bras o’r prosbectws yn ôl yr angen. Gallem gynnig y gwasanaeth hwnnw ar gais darpar fyfyrwyr (ac yn rhad ac am ddim).