Yn Chwaraeon Abertawe, rydym yn cynnig rhaglenni perfformiad rygbi a phêl-droed i ddynion a merched, yn ogystal â nofio, hoci a thennis bwrdd.

Rydym yn cyflogi tîm o weithwyr proffesiynol profiadol a hynod gymwysedig i reoli a chyflwyno ein rhaglenni perfformiad, sy'n canolbwyntio ar hyfforddiant a chymorth dwys er mwyn helpu ein hathletwyr gorau i wella eu perfformiad yn barhaus a gwireddu eu llawn botensial.

Rydym yn meithrin ac yn datblygu ein hathletwyr mwyaf talentog drwy becynnau ysgoloriaeth cynhwysfawr wedi'u cynllunio i helpu ein hysgolorion chwaraeon i ragori'n academaidd, yn ogystal ag yn y chwaraeon a ddewiswyd ganddynt.

Cliciwch ar y lluniau isod i ddysgu mwy am ein pecynnau cymorth a'n chwaraeon perfformiad cyfredol.

Chwaraeon Perfformiad Uchel

Edrychwch ar ein Chwaraeon Perfformiad Uchel:

Chwaraeon Perfformiad

Edrychwch ar ein chwaraeon perfformiad:

Chwaraeon Ffocws

Mae gan Chwaraeon Abertawe'r uchelgais o fwyafu cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn rhaglenni chwaraeon o safon, wrth hyrwyddo datblygiad personol a datblygiad mewn chwaraeon. O ganlyniad, mae gennym ni chwe Chwaraeon Ffocws a fydd yn cael adnoddau ychwanegol i helpu i alluogi eu llwyddiant yn BUCS.

Mae Chwaraeon Ffocws yn cael cymorth ychwanegol o dîm Chwaraeon Abertawe, gan gynnwys:

  • Ariannu hyfforddwyr
  • Cryfder a chyflyru
  • Cymorth recriwtio
  • Adnoddau penodol i glybiau e.e. cludiant a chyfarpar
  • Mynediad at adnoddau ysgoloriaethau

Cliciwch ar y lluniau isod i ddysgu rhagor am ein Chwaraeon Ffocws.

Hwylfyrddio

Hwylfyrddio