x

Mae nifer o sbortsmyn a sbortswragedd yn gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mae gennym hanes balch ym maes chwaraeon ac rydym yn parhau i ddathlu llwyddiannau ein myfyrwyr a'n cyn-fyfyrwyr, y mae llawer ohonynt wedi perfformio ar y lefel uchaf bosibl.

Ymhlith cyn-fyfyrwyr Abertawe llwyddiannus mae athletwyr sydd wedi cynrychioli Prydain Fawr neu eu gwlad yn y meysydd canlynol: jwdo, pêl-droed Americanaidd, syrffio, rygbi'r undeb, nofio, athletau, criced, hoci, boccia, rhwyfo, carate, tae kwon do, lacrosse, hwylio a hwylforio.

Rydym yn ymfalchïo mewn darparu cymuned sy'n meithrin y genhedlaeth nesaf o dalent chwaraeon, ac mewn bod yn rhywle, wrth edrych yn ôl, maen nhw'n falch o ddweud eu bod wedi bod yn rhan ohono.

 

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x