Gwneud cais i Brifysgol Abertawe

Mae'r holl wybodaeth yma i chi

P'un a ydych chi'n paratoi i wneud cais, eisoes wedi gwneud cais, wedi cael cynnig neu wedi derbyn eich cynnig eisoes, rydym ni yma i helpu.

Mae gwneud cais am Brifysgol yn brofiad cyffrous, ond mae'n siŵr y bydd gennych chi gwestiynau ar hyd y ffordd. Mae gan UCAS lawer o wybodaeth gyffredinol am wneud cais am gwrs.

Dysgwch gan fyfyrwyr eraill sydd wedi cyrraedd Prifysgol Abertawe, ac os na allwch ddod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch yma, cysylltwch gyda un o'n tîm.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi!

Cynigion wedi'u gwarantu

Myfyrwyr yn cerdded wrth ymyl yr Abaty

Ar ôl i chi wneud cais

Dau fyfyriwr yn eistedd gyda chylchgrawn a gliniadur

Sut i dderbyn eich cynnig

Myfyrwyr wrth fan goffi wrth ymyl y traeth yn y gaeaf

Canlyniadau a phenderfyniad terfynol

Dwy myfyrwraig yn chwarae gem o pŵl

Beth fydd yn digwydd a phryd?

Gweler ein llinell amser ar gyfer gwneud cais

3 pherson ar fyrddau syrffio yn y môr