Prifysgol Abertawe yn gwneud gwahaniaeth yn y rhanbarth

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe wedi gweithio gyda miloedd o sefydliadau preifat a sefydliadau o’r sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol, a’r rheiny o bob math a maint, i ysgogi twf economaidd, meithrin ffyniant, cyfoethogi’r gymuned leol a diwylliant Cymru a chyfrannu at iechyd a lles ein dinasyddion.

Fel Prifysgol a arweinir gan ymchwil sydd wedi’i lleoli mewn un o’r rhanbarthau mwyaf difreintiedig yng ngogledd Ewrop (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd), mae datblygiad economaidd a chymdeithasol rhanbarthol yn brif flaenoriaeth sy’n ein cymell i weithio ar dros 30 o brosiectau cydweithredol academaidd/diwydiannol a ariennir gan yr UE ac sy’n cael ei harwain gan alw. Mae’r prosiectau hyn, sy’n werth dros £130 miliwn, yn cyflwyno manteision economaidd a chymdeithasol i Gymru ar hyn o bryd, gan ysgogi buddsoddi mewnol, creu swyddi newydd, cynyddu sgiliau’r gweithlu a chefnogi’r gwaith o sefydlu ac ehangu sefydliadau newydd.

Sut mae ein hymchwil yn effeithio ar y rhanbarth

Active building

Dathlu ein hymchwil yn y rhanbarth

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Swansea Science Festival

Mae’r prosiectau canlynol ym Mhrifysgol Abertawe wedi derbyn arian sy’n cefnogi pobl i achub ar gyfleoedd gwaith, ymchwil ac arloesi, ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni ac i fusnesau fod yn fwy cystadleuol.

ASTUTE 2020

Yn darparu cymorth Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd blaengar i fusnesau

astute 2020 logo

Dewch i ymweld â ni ym Mhrifysgol Abertawe