Rydyn ni'n 22ain yn y DU am effaith ein hymchwil a 26ain yn y DU ar gyfer rhagoriaeth ymchwil. Rydym wedi cyflawni ein huchelgais o fod yn Brifysgol ymchwil ymchwil-ddwys o'r 30 uchaf a thros 90% o'n hymchwil yn cael ei hystyried yn arwain y byd. neu'n rhagorol yn rhyngwladol.

Yn ystod y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (REF 2014) * 'Prifysgol Abertawe wnaeth y naid fwyaf o'r 52ain i'r 26ain cydraddoldeb' (Times Higher Education)

Mae ein hymchwil yn cyflwyno effaith economaidd a chymdeithasol sylweddol, gyson a gwerthfawr yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

* Mae REF 2014 yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 2014 a 2021

Amdanom ni

Gwnewch ymchwil gyda ni

Mae gennym gymuned myfyrwyr ymchwil ffyniannus ac rydym yma i gefnogi eich ymchwil.

Trwy gydweithredu â phrifysgolion a phartneriaid diwydiant blaenllaw eraill, rydym yn datblygu'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr arloesol. Darganfyddwch fwy am ein Partneriaethau Hyfforddiant Doethurol (DTPs) a Chanolfannau Hyfforddiant Doethurol (CDTs).

Rydym yn cynnig nifer o ysgoloriaethau a gwobrau i fyfyrwyr sy'n dilyn PhD, MPhil, MRes neu Feistr trwy astudiaethau Ymchwil a hyfforddiant a datblygiad ar gyfer myfyrwyr ymchwil a goruchwylwyr.