EIN HYMCHWIL

Rydym wedi ymrwymo i wneud gwaith ymchwil gyda manteision gwirioneddol yn y byd sydd ohoni. Mae ein hymchwil yn newid bywydau. Rydym yn cynnal gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol ar draws sawl maes; mewn ffyrdd sy'n annog syniadau gwreiddiol a chydweithio ac sy'n arwain at ganlyniadau arloesol.

Mae'r heriau byd-eang sy'n ein hwynebu heddiw yn gofyn i ni weithio ar draws disgyblaethau mewn cydweithrediad â byd busnes, diwydiant a sefydliadau. Ers 1920, mae effaith ein hymchwil arloesol wedi treiddio ymhell, gan ysgogi twf a chreu cymuned hyddysg, yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

Amdanom ni

Gwnewch ymchwil gyda ni

Mae gennym gymuned myfyrwyr ymchwil ffyniannus ac rydym yma i gefnogi eich ymchwil.

Trwy gydweithredu â phrifysgolion a phartneriaid diwydiant blaenllaw eraill, rydym yn datblygu'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr arloesol. Darganfyddwch fwy am ein Partneriaethau Hyfforddiant Doethurol (DTPs) a Chanolfannau Hyfforddiant Doethurol (CDTs).

Rydym yn cynnig nifer o ysgoloriaethau a gwobrau i fyfyrwyr sy'n dilyn PhD, MPhil, MRes neu Feistr trwy astudiaethau Ymchwil a hyfforddiant a datblygiad ar gyfer myfyrwyr ymchwil a goruchwylwyr.