Rydym wedi cyflawni ein huchelgais o fod yn un o'r 30 o brifysgolion gorau sy'n rhoi pwyslais ar ymchwil a barnwyd bod dros 90% o'n hymchwil yn arwain y ffordd yn fyd-eang neu'n rhagorol yn rhyngwladol am ei effaith ar gymdeithas. Rydym wedi cynyddu ein hincwm o ymchwil 70% mewn 10 mlynedd ac wedi ehangu ein cyfleusterau ymchwil drwy agor campws gwyddoniaeth ac arloesi newydd yn y Bae.