EIN HYMCHWIL

Rydym wedi ymrwymo i wneud gwaith ymchwil gyda manteision gwirioneddol yn y byd sydd ohoni. Mae ein hymchwil yn newid bywydau. Rydym yn cynnal gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol ar draws sawl maes; mewn ffyrdd sy'n annog syniadau gwreiddiol a chydweithio ac sy'n arwain at ganlyniadau arloesol.

Mae'r heriau byd-eang sy'n ein hwynebu heddiw yn gofyn i ni weithio ar draws disgyblaethau mewn cydweithrediad â byd busnes, diwydiant a sefydliadau. Ers 1920, mae effaith ein hymchwil arloesol wedi treiddio ymhell, gan ysgogi twf a chreu cymuned hyddysg, yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

 
CYFNEWID EIN YMCHWIL
EGLURHAD EIN PROFIAD

CWRDD Â'N HYMCHWILWYR