Momentwm yw cylchgrawn ymchwil Prifysgol Abertawe, ac mae'n arddangos yr ymchwil orau sy'n cael ei chynnal ar draws pob Cyfadran yn y Brifysgol.

Gweld y rhifyn diweddaraf o Momentwm

Cylchgrawn Momentwm Gwanwyn/Haf 2022

Derbyn Momentwm trwy e-bost

Cadwch y newyddion ymchwil diweddaraf gan Brifysgol Abertawe a derbyn y rhifyn diweddaraf o Momentwm yn uniongyrchol i'ch mewnflwch.

Mae'r cylchlythyr bob chwarter felly byddwch chi'n derbyn pedwar rhifyn y flwyddyn (Gwanwyn/Haf/Hydref/Gaeaf).

Cofrestrwch nawr

Rhifynnau blaenorol