Academi Hywel Teifi

Croeso

Mae Academi Hywel Teifi yn sefydliad arbennig iawn a sefydlwyd gan Brifysgol Abertawe yn 2010 er cof am gyn-Athro Cymraeg y brifysgol ac un o fawrion y genedl, Yr Athro Hywel Teifi Edwards. Mwy...

Yr hyn sydd gan Academi Hywel Teifi i'w gynnig:

Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Adran Academaidd

Y mae Academi Hywel Teifi yn gartref i adran academaidd

Dysgu Cymraeg

Mae Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe yn gwasanaethu siroedd Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, gan gynllunio a datblygu cyrsiau dysgu Cymraeg i oedolion o'r radd flaenaf.

Mwy…

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae Prifysgol Abertawe yn gweithio ar y cyd â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac mae Cangen y Brifysgol wedi'i lleoli yn Academi Hywel Teifi.

Mwy...

Bywyd a Darpariaeth Gymraeg Academi Hywel Teifi