Staff Academi Hywel Teifi

I gysylltu'n uniongyrchol ag un o aelodau o staff Academi Hywel Teifi,  ffoniwch (+44) 01792 a'r manylion a nodir isod, neu gliciwch i anfon e-bost.

EnwSwyddE-bostRhif ffôn
Rhian Haf Bevan Swyddog Datblygu, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe r.h.bevan@abertawe.ac.uk (60)2643
Martyn Bevan Uwch Gynorthwy‐ydd Gweinyddol, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe d.m.p.bevan@abertawe.ac.uk (60)2638
Jenna Broome Cynorthwy‐ydd Gweinyddol, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe jenna.broome@abertawe.ac.uk (60)2070
Rhiannon Britton Tiwtor dan hyfforddiant, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe rhiannon.britton@abertawe.ac.uk  
Non Edmunds Tiwtor, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe non.edmunds@abertawe.ac.uk (29)5939
Bethan Llwyd Evans Tiwtor CNPT Tŷ’r Gwrhyd, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe b.l.evans@abertawe.ac.uk (60)2070
Dr Gwenno Ffrancon Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi g.ffrancon@abertawe.ac.uk (60)2396
Lois Wyn Griffiths Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg l.w.griffiths@abertawe.ac.uk (29)5895
Amy Jones Tiwtor, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe amy.jones@abertawe.ac.uk (60)2070
Emyr Jones Swyddog Datblygu a Thiwtor CNPT Tŷ’r Gwrhyd, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe  emyr.jones@swansea.ac.uk  
Branwen Lloyd Swyddog Marchnata, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe b.h.lloyd@abertawe.ac.uk (29)5192
Iestyn Llwyd  Rheolwr Busnes a Datblygu, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe i.llwyd@abertawe.ac.uk  (60)2807 
David Morgan  Uwch Diwtor Drefnydd, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe d.k.morgan@abertawe.ac.uk  60)2710 
Chris Reynolds Uwch Diwtor Drefnydd Abertawe, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe c.j.reynolds@abertawe.ac.uk (60)2641
Angharad Rowe Tiwtor Tŷ Tawe, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe b.a.rowe@abertawe.ac.uk (29)5895
Carys Thomas Tiwtor CNPT Tŷ’r Gwrhyd, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe carys.e.thomas@abertawe.ac.uk (60)2070
Lynsey Thomas Rheolwr Marchnata a Hyrwyddo l.a.thomas@abertawe.ac.uk (60)2912
Saran Thomas Swyddog Datblygu saran.g.thomas@abertawe.ac.uk (51)8627
Ruth Wells Uwch Weinyddwr Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe r.wells@abertawe.ac.uk (60)5766
Rhian Williams Tiwtor Abertawe, Dysgu Cymraeg ABA rhian.e.williams@abertawe.ac.uk (60)2394
 

 *NODER: Weithiau caiff llinellau ffôn eu trosglwyddo i aelod arall o staff dros gyfnodau o wyliau neu absenoldeb arall. Ni ellir disgwyl cysylltu â'r unigolyn perthnasol bob tro. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.