Staff Academi Hywel Teifi

I gysylltu'n uniongyrchol ag un o aelodau o staff Academi Hywel Teifi,  ffoniwch (+44) 01792 a'r manylion a nodir isod, neu gliciwch i anfon e-bost.

 

EnwSwyddE-bostRhif ffôn
Rhian Haf Bevan Swyddog Datblygu, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe r.h.bevan@abertawe.ac.uk (60)2643
Martyn Bevan Uwch Gynorthwy‐ydd Gweinyddol, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe d.m.p.bevan@abertawe.ac.uk (60)2638
Liam Bowen Tiwtor dan hyfforddiant, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe liam.bowen@abertawe.ac.uk  
Jenna Broome Cynorthwy‐ydd Gweinyddol, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe jenna.broome@abertawe.ac.uk (60)2070
Rhiannon Browning Tiwtor dan hyfforddiant, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe rhiannon.browning@abertawe.ac.uk  
Non Edmunds Tiwtor, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe non.edmunds@abertawe.ac.uk (29)5939
Bethan Llwyd Evans Tiwtor CNPT Tŷ’r Gwrhyd, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe b.l.evans@abertawe.ac.uk (60)2070
Lauren Evans Swyddog Digwyddiadau, Dysgu Cymraeg -Ardal Bae Abertawe lauren.evans@abertawe.ac.uk (60)2394
Dr Gwenno Ffrancon Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi g.ffrancon@abertawe.ac.uk (60)2396
Lowri Gwenllian Uwch Diwtor Drefnydd DA/Bloc, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe l.gwenllian@abertawe.ac.uk (60)2604 
Lois Wyn Griffiths Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg l.w.griffiths@abertawe.ac.uk (29)5895
Yr Athro Tudur Hallam Athro'r Gymraeg t.r.hallam@abertawe.ac.uk (60)4076
Dr Gwennan Higham  Darlithydd y Gymraeg g.e.higham@abertawe.ac.uk (60)2394
Amy Jones Tiwtor, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe amy.jones@abertawe.ac.uk (60)2070
Branwen Lloyd Swyddog Marchnata, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe b.h.lloyd@abertawe.ac.uk (29)5192
Alex Lovell Tiwtor yn y Gymraeg  A.E.Lovell@abertawe.ac.uk  (60)6942 
Yr Athro Alan Llwyd  Athro'r Gymraeg  a.llwyd@abertawe.ac.uk   
Iestyn Llwyd  Rheolwr Busnes a Datblygu, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe i.llwyd@abertawe.ac.uk  (60)2807 
David Morgan  Tiwtor Abertawe, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe d.k.morgan@abertawe.ac.uk  60)2710 
Steve Morris  Athro Cysylltiol y Gymraeg  s.morris@abertawe.ac.uk  (29)5373 
Dr Jennifer Needs Cynorthwyydd Ymchwil CorCenCC j.j.needs@abertawe.ac.uk (60) 4081
Yr Athro Gwynedd Parry Pennaeth ac Athro Adran y Gymraeg R.G.Parry@abertawe.ac.uk (60)4814
Chris Reynolds Uwch Diwtor Drefnydd Abertawe, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe c.j.reynolds@abertawe.ac.uk (60)2641
Dr Mair Rees Cynorthwyydd Ymchwil CorCenCC mair.rees@abertawe.ac.uk (60)4081
Angharad Rowe Tiwtor Tŷ Tawe, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe b.a.rowe@abertawe.ac.uk (29)5895
Dr Hannah Sams Darlithydd y Gymraeg  h.l.sams@abertawe.ac.uk (60)2394
Carys Thomas Tiwtor CNPT Tŷ’r Gwrhyd, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe carys.e.thomas@abertawe.ac.uk (60)2070
Lynsey Thomas Rheolwr Marchnata a Hyrwyddo l.a.thomas@abertawe.ac.uk (60)2912
Saran Thomas Swyddog Datblygu saran.g.thomas@abertawe.ac.uk (51)8627
Ruth Wells Uwch Weinyddwr Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe r.wells@abertawe.ac.uk (60)5766
Glynis Williams Uwch Diwtor Drefnydd CNPT, Dysgu Cymraeg - Ardal Bar Abertawe glynis.williams@abertawe.ac.uk (60)2804
Rhian Williams Tiwtor Abertawe, Dysgu Cymraeg ABA rhian.e.williams@abertawe.ac.uk (60)2394
Sioned Williams Rheolwr Cyfathrebu a Datblygu sioned.williams@abertawe.ac.uk (60)6535 
 

 *NODER: Weithiau caiff llinellau ffôn eu trosglwyddo i aelod arall o staff dros gyfnodau o wyliau neu absenoldeb arall. Ni ellir disgwyl cysylltu â'r unigolyn perthnasol bob tro. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.