Dysgu - Cyfleoedd cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe

Y mae staff yr Academi yn darparu cyngor a chynllunio strategol ar gyfer datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn amrywiaeth o bynciau ar draws y Brifysgol. Gan gydweithio’n agos ȃ'r Coleg Cymraeg, y mae cynnydd sylweddol wedi bod yn ein darpariaeth a’n corff o staff academaidd cyfrwng Cymraeg.

Mae hawl myfyrwyr Cymraeg yng Nghymru wedi newid. Bellach, mae gan fyfyrwyr hawl gyfreithiol i dderbyn gwasanaethau yn y Gymraeg. Am fanylion pellach, ewch i'n tudalen Mae gen i Hawl.

Logo Dysgu
Llun o ap Arwain
Lawrlwythwch ap Arwain

Ap Arwain

Mae Arwain yn ap rhad ac am ddim wedi’i greu ar gyfer myfyrwyr cyfredol a darpar fyfyrwyr Prifysgol Abertawe sy’n siarad neu dysgu Cymraeg. Mae’r ap yn cynnwys gwybodaeth am ein cyrsiau a’n modiwlau cyfrwng Cymraeg, y gefnogaeth ariannol sydd ar gael, ynghyd â’r cyfleoedd i fyw a chymdeithasu yn y Gymraeg.
Ar gael nawr ar App Store a Google Play..