Dysgu - Cyfleoedd cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe

Y mae staff yr Academi yn darparu cyngor a chynllunio strategol ar gyfer datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn amrywiaeth o bynciau ar draws y Brifysgol. Gan gydweithio’n agos ȃ'r Coleg Cymraeg, y mae cynnydd sylweddol wedi bod yn ein darpariaeth a’n corff o staff academaidd cyfrwng Cymraeg. Tra’n bod yn gweithredu yn gyson i ymateb i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru, gan ddatblygu darpariaeth mewn pynciau fel Peirianneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth a Meddygaeth, rydym hefyd yn ymateb i ddyheadau myfyrwyr am ddarpariaeth ehangach a dyfnach mewn amrywiol bynciau, megis Daearyddiaeth, Astudiaethau’r Cyfryngau a Gwaith Cymdeithasol. Y mae darpariaeth Prifysgol Abertawe mewn Bydwreigiaeth, Peirianneg a Chysylltiadau Cyhoeddus trwy gyfrwng y Gymraeg yn unigryw.

Ers mis Ebrill 2018, mae hawl myfyrwyr Cymraeg yng Nghymru wedi newid. Bellach, mae gan fyfyrwyr hawl gyfreithiol i dderbyn gwasanaethau yn y Gymraeg. Mae’r hawliau yma wedi cael eu creu o ganlyniad i osod ‘Safonau’ ar y Brifysgol. Am fanylion pellach, ewch i'n tudalen Mae gen i Hawl. Am gyngor ar sut i gyflwyno gwaith yn y Gymraeg, darllenwch y polisi ar ganllawiau asesu neu arholi trwy gyfrwng y Gymraeg

Logo Dysgu
Llun o ap Arwain Lawrlwythwch ap Arwain

Ap Arwain

Mae Arwain yn ap rhad ac am ddim wedi’i greu ar gyfer myfyrwyr cyfredol a darpar fyfyrwyr Prifysgol Abertawe sy’n siarad neu dysgu Cymraeg. Mae’r ap yn cynnwys gwybodaeth am ein cyrsiau a’n modiwlau cyfrwng Cymraeg, y gefnogaeth ariannol sydd ar gael, ynghyd â’r cyfleoedd i fyw a chymdeithasu yn y Gymraeg.
Ar gael nawr ar App Store a Google Play..