Beth sydd ar gael yn y Gymraeg yn ôl Maes Pwnc

Mae gan Brifysgol Abertawe ddarpariaeth eang a chyffrous ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno astudio cwrs gradd gyflawn neu ran ohoni trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau os ydych chi’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd parhau i astudio trwy’r Gymraeg wedi i chi adael yr ysgol neu’r coleg yn rhoi hwb i’ch cyfle i gael yr addysg orau. Mae cyfleoedd ar gael i fyfyrwyr sy’n rhugl ac yn hyderus yn yr iaith yn ogystal ag i’r rhai sy’n llai hyderus neu sy’n ddysgwyr. Mae yna ddewis sy’n iawn i chi: o gyrsiau gradd cyfangwbl trwy’r Gymraeg i gyrsiau lle mae rhai modiwlau yn y Gymraeg. Mewn rhai pynciau mae’n bosibl cael dosbarthiadau seminar a thiwtorial ar gyfer modiwlau sy’n cael eu dysgu yn bennaf drwy gyfrwng y Saesneg.

Mae hawl gennych i ysgrifennu eich gwaith cwrs ac i sefyll eich arholiadau yn y Gymraeg, hyd yn oed os ydych wedi dewis dilyn cyrsiau cyfrwng Saesneg. Mae’r hawliau yma wedi cael eu creu o ganlyniad i osod ‘Safonau’ ar y Brifysgol. Am fanylion pellach, ewch i'n tudalen Mae gen i Hawl

O barhau i astudio y cyfan neu ran o’ch cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, byddwch yn datblygu eich sgiliau yn y ddwy iaith – y Gymraeg a’r Saesneg – gan agor drysau i’ch hunan ar ôl i chi adael y Brifysgol.

Cyrsiau Israddedig gyda darpariaeth cyfrwng Cymraeg

Cyfadran y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Llun o ap Arwain
Lawrlwythwch ap Arwain

Ap Arwain

Mae Arwain yn ap rhad ac am ddim wedi’i greu ar gyfer myfyrwyr cyfredol a darpar fyfyrwyr Prifysgol Abertawe sy’n siarad neu dysgu Cymraeg. Mae’r ap yn cynnwys gwybodaeth am ein cyrsiau a’n modiwlau cyfrwng Cymraeg, y gefnogaeth ariannol sydd ar gael, ynghyd â’r cyfleoedd i fyw a chymdeithasu yn y Gymraeg.
 
Ar gael nawr ar App Store a Google Play.