Coronafeirws: y diweddaraf

Mae Gen I Hawl

Ers mis Ebrill 2018, mae dy hawl di fel myfyriwr Cymraeg yng Nghymru wedi newid.

Mae gen ti hawl gyfreithiol i dderbyn gwasanaethau yn y Gymraeg. Mae’r hawliau yma wedi cael eu creu o ganlyniad i osod ‘Safonau’ ar y Brifysgol.

Defnyddia dy hawliau – gofynna am y Gymraeg!

Er mwyn cyflwyno gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg bydd angen cyflwyno'r Asesu drwy gyfrwng y Gymraeg i Gwasanaethau Academaidd o fewn pedair wythnos i'r modiwl ddechrau.