Croeso i'r Adran Gyllid

Mae'r Adran Gyllid yn  darparu gwasanaeth ariannol cost-effeithiol, effeithlon a phroffesiynol, ac yn gyfrifol am gofnodi'r holl drafodion ariannol mewn perthynas â'r Brifysgol.

 

Caffael                                                                                Pensiynau

Cydymffurfiaeth Ariannol                                                   Rheoli Ariannol 

Cyflogres                                                                          Systemau Cyllid                                                                          

Cyfrifeg Ariannol                                                               Taliadau                                                                                       

Gweinyddu Cyllid                                                               Trethi                                            

Incwm                                                                             Yswiriant

Cyfeiriad

Yr Adran Gyllid

Prifysgol Abertawe

Parc Singleton

Abertawe

SA2 8PP

 

Gwybodaeth Gyswllt:

Ffôn: +44 (0)1792 295432

E-bost: finance.secretariat@abertawe.ac.uk