Croeso i'r Adran Pensiynau

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am y cynlluniau pensiwn sydd ar gael i staff a gyflogir gan Brifysgol Abertawe.

Y ddau brif gynllun sydd ar gael i staff a gyflogir gan Brifysgol Abertawe yw Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS) ac Ymddiriedolaeth Cynilion Cyflogaeth Genedlaethol (NEST).

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y cynlluniau, ar gyfer gweithwyr presennol a rhai newydd, drwy ddilyn y dolenni isod:

 

USS

  1. uss.co.uk/members/members-home
  2. nestpensions.org.uk/schemeweb/NestWeb/public/home/contents/homepage.html

NEST

Mae'r Brifysgol hefyd yn gweinyddu Cynllun Pensiwn Prifysgol Abertawe (SUPS) ar gyfer gweithwyr presennol, a Chynllun Pensiwn y GIG ar gyfer nifer cyfyngedig o weithwyr cymwys.

Os oes gennych ymholiadau ar SUPS, e-bostiwch pensions@sabertawe.ac.uk

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am Gynllun y GIG drwy ddilyn y ddolen isod:

  1. nhsba.nhs.uk/memberhub

 

I gael rhagor o wybodaeth am bensiynau yn y gweithle, gweler:

https://www.gov.uk/workplace-pensions

Ar gyfer pob ymholiad cyffredinol arall am y cynlluniau pensiwn i staff, e-bostiwch:

pensions@abertawe.ac.uk