Croeso i drethi

Mae'r tîm trethi yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth trethi proffesiynol, cynhwysfawr ac o ansawdd uchel ar ran y Brifysgol.

Mae'r tîm trethi yn gyfrifol am reoli materion sy'n ymwneud â threthi, rhoi cyngor ar draws y Brifysgol, adolygu, diweddaru a gweithredu polisïau, gweithdrefnau a rheolau trethi mewnol yn ogystal â chynnal adolygiadau allanol a rhoi diweddariadau yn dilyn tribiwnlysoedd a newidiadau i'r ddeddfwriaeth. Mae'r tîm trethi yn anelu at leihau'r risg ar gyfer y Brifysgol drwy sicrhau bod y Brifysgol gyfan yn cydymffurfio â deddfwriaeth allanol a pholisïau, gweithdrefnau a rheolau mewnol ledled y Brifysgol.

Gwybodaeth gyswllt:

E-bost: tax@abertawe.ac.uk