Croeso i'r Gyflogres

Mae'r Adran Gyflogres yn gweinyddu’r cyflogresi misol, y cyflogresi achlysurol ac o ran pensiwn.

Mae Swyddfa'r Gyflogres ar agor rhwng 9:00am a 5:00pm; rydym wedi ein lleoli ar lawr cyntaf yr Adeilad Cyllid.

Mae'r diwrnod cyflog ar ddiwrnod gwaith olaf bob mis, gan ystyried gwyliau banc a phenwythnosau. Caiff y taliadau eu gwneud drwy BACS, cyhyd â'ch bod wedi cyflwyno ffurflen manylion banc wedi'i chwblhau a dogfen adnabod â llun i'r Adran Adnoddau Dynol neu'r Dderbynfa Gyllid.

Cyfeiriwch unrhyw ymholiadau am gyflog at payroll@abertawe.ac.uk

 Am ragor o wybodaeth, darllenwch y dolenni isod:

 

Dolenni defnyddiol

Sut i gael mynediad at eich slipiau cyflog ar-lein

http://www.swansea.ac.uk/personnel/current-staff/abw-user-guides/

Pecyn staff newydd – ffurflenni manylion banc a rhestr wirio ar gyfer dechreuwyr

https://www.swansea.ac.uk/cy/personél/staff-newydd/pecyn-cychwyn-newydd/

Graddfeydd Cyflog

https://www.swansea.ac.uk/cy/personél/staff-presennol/cyflogau-a-thal/

Dyddiadau cau'r gyflogres

https://www.swansea.ac.uk/cy/personél/staff-presennol/cyflogau-a-thal/dyddiadau-cau'r-gyflogres/

Canllawiau ar Daliadau Achlysurol

http://www.swansea.ac.uk/personnel/managers/managing-teams/casual-payments-guidance/

Ymholiadau am y Côd Treth – Treth Incwm (HMRC)

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/income-tax-enquiries-for-individuals-pensioners-and-employees

Rhif Yswiriant Gwladol a Chyfraniadau Yswiriant Gwladol – (HMRC)

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/national-insurance-enquiries-for-employees-and-individuals

Ymholiadau am bensiwn y wladwriaeth – (Adran Gwaith a Phensiynau)

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions

Gwybodaeth am y cynllun pensiwn i staff

https://www.swansea.ac.uk/cy/cynnwys/llywioedrychyddion/staff/cyllid/gwybodaethistaff/polisiauagweithdrefnauariannol/

Cyfrifiannell cyflog ar-lein

https://www.thesalarycalculator.co.uk/salary.php