Croeso i reolaeth ariannol

Nod y tîm Rheolaeth Ariannol yw cynnig gwybodaeth a mewnwelediad ariannol o safon ar gyfer gwneud penderfyniadau.

Mae hyn yn cynnwys cynllunio ariannol a chymorth wrth gyllidebu, paratoi rhagolygon ariannol 10 mlynedd ar gyfer y Brifysgol a Cholegau ac Unedau Gwasanaeth Proffesiynol unigol, adrodd am berfformiad, gan gynnwys darparu adroddiadau ariannol, dehongli gwybodaeth, rhoi cyngor a gwerthuso buddsoddiadau.

Mae'r tîm hefyd yn gyfrifol am brosesu anfonebau mewnol, gosod is-brosiectau newydd ar ABW a chymeradwyo ceisiadau am swyddi.

Mae'r is-adran yn gweithredu fel cysyniad Partneriaeth Fusnes ar gyfer y Colegau Academaidd ac Unedau Gwasanaeth Proffesiynol.

Gwybodaeth gyswllt:

E-bost: managementaccounting@abertawe.ac.uk