Croeso i'r Adran Derbyn Taliadau

Lleolir yr Adran Derbyn Taliadau ar lawr cyntaf yr Adeilad Cyllid, Campws Parc Singleton. Mae ein swyddfa ar agor o 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae'r Tîm Taliadau'n gyfrifol am y canlynol:-

 • Talu cyflenwyr masnach. Dylid anfon pob anfoneb ar gyfer cael tâl at invoices@abertawe.ac.uk
 • Dylid anfon ymholiadau am gyflenwyr at supplierenquiries@abertawe.ac.uk
 • Treuliau staff
 • Bwrsariaethau myfyrwyr / taliadau treuliau
 • Hawliadau treuliau allanol
 • Blaendaliadau teithio ar gyfer aelodau o staff
 • Arian parod ymlaen llaw
 • Taliadau tramor
 • Mewnforio trafodiadau Barclaycard

Caiff taliadau eu prosesu bob wythnos drwy BACS/sieciau ar y diwrnodau canlynol:

 • Dydd Llun – Pwll Cenedlaethol Cymru
 • Dydd Mawrth – Myfyrwyr
 • Dydd Mercher – Treuliau Staff 
 • Dydd Iau - Archebir Treuliau Tramor
 • Dydd Iau – Cyflenwyr masnach
 • Dydd Gwener – Hawliau treuliau mewnol / Cyflenwyr manion bethau