Astudiaethau ôl-radd ym Mhrifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig astudiaethau ôl-radd o safon ragorol mewn lleoliad arfordirol ysblennydd. O raddau meistr i astudiaethau PhD, rydym yn cynnig rhaglenni ôl-radd mewn amrywiaeth eang o bynciau. Cymerwch gip ar ein dewis o gyrsiau a’r cyfleoedd am gefnogaeth ariannol, a dechreuwch eich cais i ddod i astudio gyda ni.