Os ydych chi’n fyfyriwr o’r Deyrnas Unedig neu o’r Undeb Ewropeaidd a hoffai astudio ar gwrs gradd Meistr neu gwrs gradd PhD ym Mhrifysgol Abertawe, efallai y byddwch chi’n gymwys i gyflwyno cais am gyllid gan y Llywodraeth i helpu tuag at gost eich astudiaethau.

Mae’n rhaid bod myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd sy’n dechrau eu hastudiaethau ar neu ar ôl 1af Awst 2021 yn meddu ar statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog yn y Deyrnas Unedig o dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd er mwyn derbyn y cyllid myfyrwyr.

Mae’n bwysig eich bod chi’n ymwybodol o’r gofyniad hwn cyn cyflwyno cais am gyllid myfyrwyr neu na fyddwch chi’n gymwys i dderbyn ariannu gan Gyllid Myfyrwyr Cymru/Student Finance England. 

Archwiliwch eich opsiynau isod: