Coronafeirws: y diweddaraf

Os ydych yn fyfyriwr o'r DU neu'r UE sy'n ystyried astudio cwrs meistr neu PhD ym Mhrifysgol Abertawe, mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i wneud cais am fenthyciad gan y Llywodraeth i helpu tuag at gostau eich astudiaethau. Archwiliwch eich opsiynau isod: