Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rydym yn deall bod cost eich astudiaethau yn un o’r ffactorau pwysicaf wrth benderfynu ar radd ôl-radd. Archwiliwch eich opsiynau ariannu heddiw.

*Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru nawr yn derbyn ceisiadau am gyllid gan fyfyrwyr gradd meistr o Gymru! Rhagor o wybodaeth.*

Ffioedd dysgu myfyrwyr ôl-raddedig

Female student smiling and looking at noticeboard