Yn chwilio am swydd newydd? Eisiau newid swydd? Oes diddordeb gennych yn yr hyn y gall Prifysgol Abertawe ei gynnig ichi?

Rydym yn Brifysgol groesawgar gyda chymuned gynnes. Rydym yn gwerthfawrogi pobl am eu sgiliau, ni waeth eu cefndir ac rydym yn falch o fod yn un o’r cyflogwyr gorau ym Mynegai Cydraddoldeb flynyddol Stonewall.

Rydym yn gwybod bod gan bobl ymrwymiadau y tu hwnt i’w swydd, felly rydym yn cynnig amgylchedd gweithio sy’n galluogi staff i daro’r cydbwysedd iawn o ran gwaith/bywyd. Mae gennym amrywiaeth o fuddion gwych, oll wedi’u cefnogi gan ein hadran AD arobryn.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

ym Mhrifysgol Abertawe

Gwynebau hapus yn edrych lawr ar y camera
The HR logos for equality, race, LGBT, gender, carers in Welsh