Mae Prifysgol Abertawe’n weithle amrywiol a chroesawgar, sy'n gwerthfawrogi pobl am eu sgiliau, ni waeth beth yw eu cefndir. Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac ni chânt eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Adran Daearyddiaeth Abertawe am benodi Darlithydd mewn Daearyddiaeth Ffisegol gyda diddordebau ymchwil

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24-04-2024

Rhif y Swydd: SU00243

Canolfan Ymchwil Arloesedd Gwneud yn Glyfrach – Deunyddiau'n Gallach, Ymchwil ac Arloesedd y DU gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24-04-2024

Rhif y Swydd: SU00241

Swyddog Ymchwil mewn Prosiect Cyffuriau Gwrthfeirol ar gyfer Pandemig

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24-04-2024

Rhif y Swydd: SU00169

Mae Student Life yn recriwtio Cynorthwy-ydd Gwybodaeth Myfyrwyr (Dwyieithog) i groesawu amrywiaeth o fyfyrwyr ac ymwelwyr i HybMyUni.

Cyflog: £22,681 i £24,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 22-04-2024

Rhif y Swydd: SU00171

Mae ein Tîm Ansawdd Cyfadran yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm cyfeillgar a chadarnhaol am swydd 12 mis

Cyflog: £28,759 i £32,332 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30-04-2024

Rhif y Swydd: SU00250

REIS yn awyddus i recriwtio y Swyddog Contractau i ymgymryd ag ystod o waith contractau i gefnogi gweithrediadau ymchwil y Brifysgol.

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30-04-2024

Rhif y Swydd: SU00251

recriwtio Swyddog Rhaglen Graddau Arbenigol a fydd yn gyfrifol am ddarparu cymorth rhaglen o ansawdd uchel i staff academaidd a myfyrwyr

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 10-05-2024

Rhif y Swydd: SU00254

Mae’r Gyfadran yn recriwtio unigolyn i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel er mwyn cefnogi profiad myfyrwyr.

Cyflog: £28,759 i £32,332 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25-04-2024

Rhif y Swydd: SU00257

Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmeriaid a'r Swyddfa Docynnau

Cyflog: £22,277 i £22,277 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01-05-2024

Rhif y Swydd: SU00255

Rydym am benodi unigolyn sy'n nyrs brofiadol, gofrestredig sy'n siaradwr Cymraeg iaith gyntaf gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Cyflog: £45,585 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 22-04-2024

Rhif y Swydd: SU00246

Mae’r Gyfadran yn recriwtio unigolyn i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel er mwyn cefnogi profiad myfyrwyr.

Cyflog: £22,681 i £24,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06-05-2024

Rhif y Swydd: SU00264

Mae'r tîm Deallusrwydd Marchnata am benodi Rheolwr Ymchwil i’r Farchnad am gyfnod penodol i gyflenwi am absenoldeb mamolaeth

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06-05-2024

Rhif y Swydd: SU00248

Rydym yn recriwtio Tiwtoriaid Saesneg Academaidd dros dro i addysgu ar raglenni cyn-sesiynol yr haf

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28-04-2024

Rhif y Swydd: SU00225

Mae'r Ysgol Reolaeth yn chwilio am ymchwilydd profiadol i ymuno â ni fel Uwch-ddarlithydd yn y grŵp Marchnata a Thwristiaeth

Cyflog: £45,585 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 13-05-2024

Rhif y Swydd: SU00262

Rydym yn recriwtio Uwch Ddarlithydd/Athro Cyswllt mewn Ffiseg Lled-ddargludyddion i ymuno â'n Canolfan Deunyddiau Lled-ddargludyddion Integreiddiol.

Cyflog: £45,585 i £64,914 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16-06-2024

Rhif y Swydd: SU00269

Rydym yn chwilio am bedwar ymchwilydd brwdfrydig iawn a all fod yn rhan hanfodol o'n prosiect.

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03-05-2024

Rhif y Swydd: SU00263

Mae'r Athro Oatley-Radcliffe yn recriwtio cynorthwy-ydd ymchwil i ymuno â'i dîm ymchwil algaidd a chefnogi prosiect LightArc.

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03-05-2024

Rhif y Swydd: SU00256

Chwyldroi'r IoT cynaliadwy gyda'r genhedlaeth nesaf o gelloedd ffotofoltäig. Cyfrannu at ymchwil arloesol ym maes electroneg cynaeafu ynni.

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03-05-2024

Rhif y Swydd: SU00249