Mae Prifysgol Abertawe’n weithle amrywiol a chroesawgar, sy'n gwerthfawrogi pobl am eu sgiliau, ni waeth beth yw eu cefndir. Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac ni chânt eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg.

Rydym yn recriwtio Uwch Ddarlithydd/Athro Cyswllt mewn Ffiseg Lled-ddargludyddion i ymuno â'n Canolfan Deunyddiau Lled-ddargludyddion Integreiddiol.

Cyflog: £45,585 i £64,914 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31-07-2024

Rhif y Swydd: SU00269

Rhannu

Rydym yn recriwtio Swyddog Eiddo Deallusol a Chontractau a fydd yn chwarae rhan allweddol yn y tîm Eiddo Deallusol a Masnacheiddio.

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29-07-2024

Rhif y Swydd: SU00208

Rhannu

Mae'r Sefydliad Deunyddiau Strwythurol (ISM) yn recriwtio Cynorthwy-ydd Ymchwil i weithio ar y rhaglen NEURONE, mewn cydweithrediad â'r UKAEA

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16-08-2024

Rhif y Swydd: SU00330

Rhannu

Mae'r Ysgol Reolaeth yn chwilio am ymchwilydd profiadol i ymuno â ni fel Darlithydd yn y grŵp Marchnata a Thwristiaeth.

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 05-08-2024

Rhif y Swydd: SU00379

Rhannu

Mae swydd darlithydd am gyfnod penodol o 40 mis ar gael i weithio gyda'r Athro Chenfeng Li, gan arbenigo mewn deunyddiau adeiladu.

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 07-08-2024

Rhif y Swydd: SU00373

Rhannu

Rydym yn recriwtio cynorthwy-ydd ymchwil i ymchwilio i botensial titaniwm deuocsid yn niweidio DNA a deall y mecanweithiau dan sylw.

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21-07-2024

Rhif y Swydd: SU00380

Rhannu

Mae Prifysgol Abertawe yn dymuno penodi Swyddog Ymchwil i weithio ar Raglen grant ATIP (Application and Targeted Integrated Photovoltaics) yr EPSRC

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17-07-2024

Rhif y Swydd: SU00395

Rhannu

Mae Prifysgol Abertawe yn dymuno penodi Swyddog Ymchwil i weithio ar Raglen grant ATIP (Application and Targeted Integrated Photovoltaics) yr EPSRC

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17-07-2024

Rhif y Swydd: SU00412

Rhannu

Mae Prifysgol Abertawe'n recriwtio aelod tîm i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr ar Gampws Parc Singleton/Bay.

Cyflog: £21,912 i £21,912 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 18-07-2024

Rhif y Swydd: SU00420

Rhannu

Mae Adran y Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff am benodi Uwch-ddarlithydd mewn Ffisioleg Ymarfer Corff Glinigol.

Cyflog: £45,585 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23-08-2024

Rhif y Swydd: SU00304

Rhannu

Rydym yn recriwtio Swyddog Datblygu Ymchwil i gefnogi'r gymuned academaidd gyda'u cynigion ymchwil a'u dyfarniadau

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21-07-2024

Rhif y Swydd: SU00407

Rhannu

Mae angen peiriannydd systemau profiadol i ymuno â thîm TG deinamig.

Cyflog: £45,585 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 18-07-2024

Rhif y Swydd: SU00397

Rhannu

Mae'r Gwasanaethau Digidol yn recriwtio Dadansoddwr Desg Gwasanaeth TG i gyflwyno profiad o safon i'n myfyrwyr a'n staff.

Cyflog: £22,681 i £24,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19-07-2024

Rhif y Swydd: SU00400

Rhannu

Mae'r Gwasanaethau Digidol yn recriwtio Dadansoddwr Desg Wasanaeth TG i ddarparu profiad o safon i'n myfyrwyr a'n staff.

Cyflog: £25,138 i £27,979 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19-07-2024

Rhif y Swydd: SU00399

Rhannu

Ymunwch â'n tîm: Uwch-ddatblygwr Atebion - Prosiect Rheoli Cofnodion Myfyrwyr Rhaglen Ymlaen

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 22-07-2024

Rhif y Swydd: SU00268

Rhannu

Cyfle cyffrous yn nhîm Brand a Chynnwys y Gwasanaeth Marchnata.

Cyflog: £22,681 i £24,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21-07-2024

Rhif y Swydd: SU00299

Rhannu

Rydym yn recriwtio Cynorthwyydd Gweinyddol brwdfrydig i ymuno â thîm Academi Hywel Teifi.

Cyflog: £22,681 i £24,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24-07-2024

Rhif y Swydd: SU00368

Rhannu

Mae Swyddfa'r Is-ganghellor yn recriwtio Ymgynghorydd Cyfreithiol i ymuno â’r Tîm Gwasanaethau Cyfreithiol ym Mhrifysgol Abertawe.

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 07-08-2024

Rhif y Swydd: SU00427

Rhannu

Rydym am gael gweithlu sydd â sgiliau amrywiol i sicrhau y gall gyflawni rhagoriaeth drwy systemau a phrosesau effeithlon ac effeithiol.

Cyflog: £28,759 i £32,332 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25-07-2024

Rhif y Swydd: SU00421

Rhannu

Rydym am gael gweithlu sydd â sgiliau amrywiol i sicrhau y gall gyflawni rhagoriaeth drwy systemau a phrosesau effeithlon ac effeithiol.

Cyflog: £28,759 i £32,332 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25-07-2024

Rhif y Swydd: SU00422

Rhannu

Prosiect sy'n ceisio gwella darpariaethau Cymraeg i ymarferwyr a phobl ifanc yn y System Cyfiawnder Ieuenctid.

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 18-07-2024

Rhif y Swydd: SU00430

Rhannu

Mae'r adran yn recriwtio Partner Busnes Cyllid Cynorthwyol i gefnogi Cyfadrannau a meysydd Gwasanaeth Proffesiynol.

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 26-07-2024

Rhif y Swydd: SU00359

Rhannu

Mae'r Adran yn recriwtio Cynorthwy-ydd Ymchwil (0.5 CALl)

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29-07-2024

Rhif y Swydd: SU00352

Rhannu

Mae Ysgol y Gyfraith yn recriwtio Cynorthwyydd Ymchwil Ôl-Doc sy'n arbenigo mewn Modelau Iaith Mawr.

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 26-07-2024

Rhif y Swydd: SU00432

Rhannu

Yn dwlu ar ddigwyddiadau? Ydych chi'n ymfalchïo mewn creu profiadau arbennig, os felly, gallai'r rôl hon fod yn berffaith i chi!

Cyflog: £22,681 i £24,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29-07-2024

Rhif y Swydd: SU00356

Rhannu

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac uchel iawn ei gymhelliant i ymuno â'n tîm ymroddedig o ddarlithwyr, clinigwyr a myfyrwyr osteopatheg.

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29-07-2024

Rhif y Swydd: SU00377

Rhannu

Dechnegydd Isadeiledd a fydd yn cynorthwyo wrth gefnogi, cyflwyno a rheoli'r holl wasanaethau isadeiledd a ddefnyddir ar draws y Brifysgol

Cyflog: £28,759 i £32,332 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 11-08-2024

Rhif y Swydd: SU00353

Rhannu