Cynllun Rheoli Carbon

Ym Mawrth 2013 mabwysiadodd y Brifysgol (ym Mhwyllgor yr Uwch Dîm Rheoli a Chyllid) ei Chynllun Rheoli Carbon 2010 - 2020.

Cliciwch yma i ddarllen y cynllun llawn a’r newidiadau diweddaraf. 

Ymgorffori Cynaliadwyedd

Ymgorffori Cynaliadwyedd