Cyfleoedd Hyfforddiant Ym Maes Cynaliadwyedd

Mae ein Tîm Cynaliadwyedd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant sy'n addas ar gyfer grwpiau o randdeiliaid gwahanol, gan gynnwys staff academaidd, technegol, gweinyddol a chymorth, myfyrwyr ôl-raddedig ac israddedig a chontractwyr.

Pa gyrsiau hyfforddiant sydd ar gael?

Mae hyfforddiant sefydlu staff y Brifysgol yn cynnwys cyflwyniad byr i'r Tîm Cynaliadwyedd.

Mae hyfforddiant mwy arbenigol sy'n cael ei gynnig gan y tîm yn cynnwys:

An image of a female student sitting in a lecture with fellow students in background

Cyffredinol:

  • Cadwraeth a Diogelu Amgylcheddol ar y Campws (ar gael ar gais)
  • Ymwybyddiaeth o Wastraff ac Ailgylchu
  • Hyrwyddwr Teithio
  • Hyfforddiant Arwain Teithiau Beicio

Yn benodol i labordai:

  • Rheoli Rhestrau Stoc Cemegol (Quartzy)
  • Labordai Cynaliadwy
  • Gwastraff Labordai

Sut mae cadw lle ar gwrs?

Os ydych yn aelod o staff, cadwch le drwy  ABW. Os ydych yn fyfyriwr, neu os nad oes cwrs wedi'i restru ar ABW, cysylltwch â'ch Swyddog Amgylchedd lleol i drefnu sesiwn hyfforddiant ar eich cyfer chi/neu eich maes.