Cysylltwch â’n tîm Cynaliadwyedd

Mae'n tîm Cynaliadwyedd wrth law i helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych chi. Cysylltwch â’r tîm gan ddefnyddio’r manylion isod:

MaesCyfeiriad E-bost
Cynaliadwyedd a Lles sustainability@abertawe.ac.uk  
Bioamrywiaeth a Bywyd Gwyllt wildlife@abertawe.ac.uk 
Gwastraff ac Ailgylchu estates-waste@abertawe.ac.uk 

 

EnwTeitl SwyddCyfeiriad E-bostMaes
Dr. Heidi Smith  Pennaeth Cynaliadwyedd a Lles Staff h.smith@swansea.ac.uk Cynaliadwyedd a Lles Staff
Emily Ingram Swyddog Amgylchedd emily.ingram@swansea.ac.uk Peirianneg, Rheolaeth, y Gyfraith, y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Unedau Gwasanaeth Proffesiynol
Hayley Beharrell Swyddog Amgylchedd hayley.beharrell@swansea.ac.uk Gwyddoniaeth, y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Meddygaeth, Unedau Gwasanaeth Proffesiynol
Fiona Wheatley Swyddog Gwastraff ac Ailgylchu fiona.wheatley@swansea.ac.uk Rheoli  Gwastraff ac Ailgylchu
Rhia Cullen Cynorthwy-ydd Amgylcheddol a Chynaliadwyedd r.e.cullen@swansea.ac.uk Cymorth Gwastraff ac Ailgylchu a Chymorth  Amgylcheddol a Chynaliadwyedd
Jayne Cornelius Swyddog Teithio Cynaliadwy j.cornelius@swansea.ac.uk Teithio a Thrafnidiaeth Cynaliadwy
Teifion Maddocks Swyddog Cynaliadwyedd a Lles t.h.maddocks@swansea.ac.uk SWell, Caffael Cynaliadwy a Masnach Deg, Buddsoddi Moesegol, Rheoli Carbon, Prosiectau Amgylcheddol a Chynaliadwy
Victoria Lewis Swyddog Cynaliadwyedd v.c.lewis@swansea.ac.uk SWell, Caffael Cynaliadwy a Masnach Deg, Buddsoddi Moesegol, Rheoli Carbon, Prosiectau Amgylcheddol a Chynaliadwy
Ben Sampson Swyddog Bioamrywiaeth benjamin.sampson@swansea.ac.uk Bioamrywiaeth y Campws a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Twyni Crymlyn
John Llewellyn Rheolwr Ynni a Charbon j.r.llewellyn@swansea.ac.uk Cynllun Rheoli Carbon, Rheoli Ynni a Dŵr