Is-Ganghellor - Yr Athro Paul Boyle

Yr Is-ganghellor yw prif weithredwr a phrif swyddog academaidd a gweinyddol y Brifysgol. Mae'n rhoi arweiniad a chyfeiriad strategol i'r Brifysgol, ac yn gyfrifol am ei chynadlwyedd ariannol.  

Bywgraffiad a manylion cyswllt

Paul Boyle, Vice-Chancellor

Mae’r Is-ganghellor yn cael cymorth Uwch-dîm Arweinyddiaeth sy’n gyfrifol am weithgareddau penodol yn y Brifysgol. 


Cofrestrydd a Phennaeth Gweithredol - Andrew Rhodes

Y Cofrestrydd yw dirprwy brif weithredwr a phennaeth gwasanaethau proffesiynol, gweinyddol a chymorth y Brifysgol. Mae'n gyfrifol am lywodraethu'r Brifysgol ac ef yw'r Dirprwy Brif Weithredwr, gan ddirprwyo yn absenoldeb yr Is-ganghellor.

Mae Cyfarwyddwyr y gwasanaethau gweinyddol a chymorth yn adrodd yn uniongyrchol i'r Cofrestrydd.

Bywgraffiad a manylion cyswllt

Andrew Rhodes - Head and Shoulders

Profost, - Yr Athro Steve Wilks

Penodwyd yr Athro Steve Wilks yn Profost, o 1 Rhagfyr 2019 i 31 Rhagfyr 2022. Mae ganddo gyfrifoldeb am ein hystâd academaidd, cynllunio busnes, prosiectau mawr a'n Colegau Academaidd. Defnyddir y teitl hwn yn gyffredin yn y sector ar gyfer rôl o'r fath.

Bywgraffiad a manylion cyswllt

Steve Wilks H&S

Dirprwy Is-ganghellor, Addysg - Yr Athro Martin Stringer

Mae’r Athro Martin Stringer, Dirprwy Is-ganghellor yn gyfrifol am Recriwtio Myfyrwyr, Profiad Myfyrwyr ac Addysg.

Bywgraffiad a manylion cyswllt

Professor Martin Stringer in front of bookshelves

DIRPRWY IS-GANGHELLOR, Ymchwil ac Arloesi - YR ATHRO Helen Griffiths

Mae’r Athro Helen Griffiths, Dirprwy Is-ganghellor yn gyfrifol am Ymchwil ac Arloesi

Bywgraffiad a manylion cyswllt

 

Yr Athro Helen Griffiths

Dirprwy Is-ganghellor a Deon Gweithredol, Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol - Yr Athro Elwen Evans CF

Mae’r Athro Elwen Evans CF, Dirprwy Is-ganghellor a Deon Gweithredol, Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Bywgraffiad a manylion cyswllt

 

Yr Athro Elwen Evans at her desk

Dirprwy Is-ganghellor a Deon Gweithredol, Cyfadran y Gwyddorau Iechyd a Bywyd - Yr Athro Keith Lloyd

Yr Athro Keith Lloyd – Dirprwy Is-ganghellor a Deon Gweithredol, Cyfadran y Gwyddorau Bywyd ac Iechyd

Bywgraffiad a manylion cyswllt

 

yr Athro Keith Lloyd

Dirprwy Is-ganghellor a Deon Gweithredol, Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg - Yr Athro Kenith Meissner

Mae’r Athro Kenith Meissner – Dirprwy Is-ganghellor a Deon Gweithredol, Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg 

Bywgraffiad a manylion cyswllt

Yr Athro Kenith Meissner

Cyfarwyddwr Cyllid, Sarah Jones

Sarah Jones yw'r Cyfarwyddwr Cyllid ac mae’n gyfrifol am roi arweinyddiaeth ariannol strategol, cyfarwyddyd a chyngor arbenigol ar bob mater ariannol ar draws gwasanaethau gweithredol y Brifysgol, yn ogystal â rhoi mewnbwn sylweddol i'r penderfyniadau strategol ynghylch buddsoddi. 

Bywgraffiad a manylion cyswllt

Sarah Jones image