Dirprwy Is-ganghellor a Deon Y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

Yr Athro Keith Lloyd yw Dirprwy Is-ganghellor a Deon Gweithredol y Gyfadran Meddygaeth, Gwyddorau Iechyd a Bywyd y Brifysgol. Mae Keith yn arwain datblygiad strategol y gyfadran newydd a chyffrous hon yn dilyn cyfuno Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a’r Ysgol Feddygol.

Mae Keith yn aelod annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac yn academydd clinigol sy’n gweithio yn y GIG yn Abertawe. Cyn hyn, Keith oedd pennaeth ysgol feddygol Prifysgol Abertawe wedi iddo fod yn bennaeth y GIG ac ymchwil a gofal cymdeithasol yng Nghymru ac yn Is-lywydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Hyfforddodd yr Athro Lloyd fel meddyg yn Ysbyty Guy yn Llundain cyn iddo arbenigo mewn seiciatreg yn Ysbytai Bethlem & Maudsley a Sefydliad Seiciatreg, Seicoleg a’r Niwrowyddorau yn Llundain. Yna bu’n gweithio fel meddyg ymgynghorol yng Nghaerwysg a bu’n aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth y GIG yno cyn symud i Abertawe. Mae Keith yn angerddol am y rhyngwyneb rhwng ymchwil ac arloesedd ac mae hefyd yn gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru. 

Contact: Ms Sarah Davies
Email: sarah.jayne.davies@abertawe.ac.uk 
Direct line +44 (0)1792 602145

Yr Athro Keith Lloyd