Tîm Gwasanaethau Cyfreithiol

Mae tîm gwasanaethau cyfreithiol mewnol y Brifysgol yn rhoi cymorth a chyngor ar faterion cyfreithiol amrywiol y Brifysgol, ei Cholegau a’i Gwasanaethau Cymorth Proffesiynol.

I gysylltu â’r tîm anfonwch e-bost i legalservices@swansea.ac.uk neu ffoniwch 01792 606582.